A N U N Ț

20.11.2019

 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța anunță că la 20.12.2019 – orele 1000 organizează concurs pentru promovarea grefierilor în grade/trepte profesionale superioare în cadrul aceluiași parchet.

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 

         Poate participa la concurs personalul auxiliar de specialitate care:

- are vechimea minimă prevăzută de lege pentru gradul sau treapta în care urmează să fie promovat;

- are calificativul „foarte bine” în ultimii 3 ani;

- nu a fost sancționat disciplinar după acordarea ultimului calificativ.

Îndeplinirea acestor condiții se constată prin raport întocmit de conducătorul parchetului unde candidatul își desfășoară activitatea.

 

Cererile, împreună cu raportul prevăzut de art. 9 din Hotărârea 181/2007 a Consiliului Superior al Magistraturii, se depun la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța până la 06.12.2019.

 

TEMATICA CONCURSULUI:

 

- Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor și parchetelor;

- Ordinul 2632/C/2014 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor

- Codul de procedură penală:

- Citarea, comunicarea actelor procedurale și mandatul de aducere;

- Subiecții procesuali principali și drepturile acestora.

 

 

 

PROCUROR GENERAL,

ȘTEFAN GIGI VALENTIN