AFIȘAT LA SEDIUL

PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA

LA DATA DE 26.08.2019, ORA 1500

 

CONCURS DE OCUPARE UNUI POST DE

GREFIER CU STUDII SUPERIOARE – VACANT TEMPORAR,

LA PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CONSTANȚA

 

B A R E M

VARIANTA I

 

 

SUBIECTUL NR. 1 – Procedură penală

         Procedura în cauzele cu infractori minori; Punerea în executare a internării într-un centru educativ; art. 514 C.pr.pen.:

*           art. 514 al. 1 – 2 puncte;

*           art. 514 al. 2 – 1 punct;

*           art. 514 al. 3 – 1,5 puncte;

*           art. 514 al. 4 – 2,5 puncte;

*           art. 514 al. 5 – l,5 puncte;

*           art. 514 al. 6 – 1,5 puncte.

Punctaj: 10 puncte

 

SUBIECTUL NR. 2 – Procedură civilă.

Căile de atac în procedura civilă; Legalitatea căii de atac; art.457 C.pr. civ.:

*           art. 457 al. 1 – 2,5 puncte;

*           art. 457 al. 2 – 2,5 puncte;

*           art. 457 al. 3 – 2,5 puncte;

*           art. 457 al. 4 – 2,5 puncte.

Punctaj: 10 puncte

 

SUBIECTUL NR. 3 – Regulamentul de ordine interioară al parchetelor aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 2632/C/2014 din 30 iulie 2014 cu modificările și completările ulterioare.

Recuperarea cheltuielilor judiciare, art. 176:

*           art. 176 al. 1 – 5 puncte;

*           art. 176 al. 2 – 5 puncte.

Punctaj: 10 puncte

 

 

COMISIA DE ELABORARE A SUBIECTELOR