TABEL

cu rezultatele la proba scrisă din data de 09.08.2019

pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de

personal contractual, expert (administrator), gradul 1 A,

de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța

 

 

 

 

Nr. crt.

Nume și prenume

Punctajul obținut

Observații

Admis/Respins

1.

Cușai Daniel Marius

55,67

ADMIS

2.

Enache Gheorghe

73,00

ADMIS

3.

Galan Stere

-

ABSENT

4.

Stăncioi Ana Maria

55,00

ADMIS

5.

Ungureanu Victor 79,33

ADMIS

 

 

 

Afișat: 12.08.2019, ora 13ºº.

Punctajul minim pentru a fi admis la proba scrisă este de 50 de puncte.

Candidații nemulțumiți vor putea să depună contestații în conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise (respectiv până în data de 13.08.2019, ora 13ºº).

 

 

 

 

 

Secretar,