TABEL

cu rezultatele la proba interviu din data de 14.08.2019

pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de

personal contractual, expert (administrator), gradul 1 A,

de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța

 

 

 

 

Nr. crt.

Nume și prenume

Punctajul obținut

Observații

Admis/Respins

1.

Cușai Daniel Marius

75,00

ADMIS

2.

Enache Gheorghe

50,67

ADMIS

3.

Stăncioi Ana Maria

92,33

ADMIS

4.

Ungureanu Victor 61,67

ADMIS

 

 

 

Afișat: 19.08.2019, ora 1030.

Punctajul minim pentru a fi admis la proba interviu este de 50 de puncte.

Candidații nemulțumiți vor putea să depună contestații în conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei interviu (respectiv până în data de 20.08.2019, ora 1030).

 

 

 

 

 

Secretar,