LEGISLATIE INTERNATIONALA privind DREPTURILE VICTIMELOR

 
 

Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, Istanbul, 11 mai 2011 (Convenţia de la Istanbul);

Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012, de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, publicată în JO L 315/57;

Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual împotriva copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile şi de înlocuire a Deciziei - cadru 2004/68/JAI a Consiliului, publicată în JO L 335/1 ;

Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracționalității, publicată în JO L 261/15.

 

 

©Copyright 2018 Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta.