RAPORT ANUAL PRIVIND APLICAREA LEGII NR. 544/2001 PRIVIND

LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC LA NIVELUL

PARCHETULUI DE PE LANGA CURTEA DE APEL CONSTANTA

PENTRU ANUL 2008


 

 

 

 

 

 

Īn anul 2008, au fost īnregistrate un număr de 347 de solicitări de informaţii de interes public din partea justiţiabililor, din acestea fiind admise 335.

Pe unităţi, situaţia se  prezintă astfel:

Parchetul de pe lāngă Curtea de Apel Constanţa

25 solicitări

Parchetul de pe lāngă Tribunalul Constanţa

128 solicitări

Parchetul de pe lāngă Judecătoria Constanţa

65 solicitări

Parchetul de pe lāngă Judecătoria Hārşova

21 solicitări

Parchetul de pe lāngă Judecătoria Medgidia

4 solicitări

Parchetul de pe lāngă Judecătoria Mangalia

20 solicitări

Parchetul de pe lāngă Tribunalul Tulcea

28 solicitări

Parchetul de pe lāngă Judecătoria Tulcea

46 solicitări

Parchetul de pe lāngă Judecătoria Babadag

4 solicitări

Parchetul de pe lāngă Judecătoria Măcin

6 solicitări

 Potrivit art. 27  alin.1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, situaţia informaţiilor de interes public referitoare la activitatea  Parchetului de pe lāngă Curtea de Apel Constanţa, precum şi a unităţilor din subordine, pe anul 2008, se prezintă astfel:

a.

numărul total de solicitări de informaţii de interes public

347

b.

numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes, din care

347

 

   - eliberarea unor xerocopii a īnscrisurilor aflate īn dosarele penale

266

 

  - solicitări de informaţii necesare desfăşurării activităţii unor instituţii (societăţi de asigurări, cabinete avocaţi etc.)

81

c.

numărul de solicitări rezolvate favorabil

335

d.

numărul de solicitări respinse

12

e.

numărul de solicitări adresate īn scris

265

 

  - pe suport de hārtie

185

 

  - pe suport electronic

80

f.

numărul de solicitări adresate de persoane fizice

291

g.

numărul total de solicitări adresate de persoane juridice

56

h.

numărul de reclamaţii administrative

 

 

  1. rezolvate favorabil

 

 

  2. respinse

 

 

  3. īn curs de soluţionare

 

i.

numărul de plāngeri īn instanţă

 

 

  1. rezolvate favorabil

 

 

  2. respinse

 

 

  3. īn curs de soluţionare

 

j.

costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice

550 lei

k.

sumele totale īncasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate

598,13 lei

l.

numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare – documentare

6599

 

 

  © Copyright 2023 Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta.