Raportul anual privind accesul la informațiile de interes public în anul 2008 la

nivelul unităților din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

 

 

În anul 2008, au fost înregistrate un număr de 347 de solicitări de informații de interes public din partea justițiabililor, din acestea fiind admise 335.

Pe unități, situația se  prezintă astfel:

                       

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța

25 solicitări

Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța

128 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

65 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârșova

21 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia

4 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia

20 solicitări

Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea

28 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea

46 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag

4 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin

6 solicitări

 

 Potrivit art. 27  alin.1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, situația informațiilor de interes public referitoare la activitatea  Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, precum și a unităților din subordine, pe anul 2008, se prezintă astfel:

 

a.

numărul total de solicitări de informații de interes public

347

b.

numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes, din care

347

 

   - eliberarea unor xerocopii a înscrisurilor aflate în dosarele penale

266

 

  - solicitări de informații necesare desfășurării activității unor instituții (societăți de asigurări, cabinete avocați etc.)

81

c.

numărul de solicitări rezolvate favorabil

335

d.

numărul de solicitări respinse

12

e.

numărul de solicitări adresate în scris

265

 

  - pe suport de hârtie

185

 

  - pe suport electronic

80

f.

numărul de solicitări adresate de persoane fizice

291

g.

numărul total de solicitări adresate de persoane juridice

56

h.

numărul de reclamații administrative

 

 

  1. rezolvate favorabil

 

 

  2. respinse

 

 

  3. în curs de soluționare

 

i.

numărul de plângeri în instanță

 

 

  1. rezolvate favorabil

 

 

  2. respinse

 

 

  3. în curs de soluționare

 

j.

costurile totale ale compartimentului de informare și relații publice

550 lei

k.

sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informațiilor de interes public solicitate

598,13 lei

l.

numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare – documentare

6599