RAPORT ANUAL PRIVIND APLICAREA LEGII NR. 544/2001 PRIVIND

LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC LA NIVELUL

PARCHETULUI DE PE LANGA CURTEA DE APEL CONSTANTA

PENTRU ANUL 2007


 

 

 

 

 

 

Īn anul 2007, au fost īnregistrate un număr de 266 de solicitări de informaţii de interes public din partea justiţiabililor, din acestea fiind admise 232.

Pe unităţi, situaţia se  prezintă astfel:

                       

Parchetul de pe lāngă Curtea de Apel Constanţa

27 solicitări

Parchetul de pe lāngă Tribunalul Constanţa

47 solicitări

Parchetul de pe lāngă Judecătoria Constanţa

70 solicitări

Parchetul de pe lāngă Judecătoria Hārşova

26 solicitări

Parchetul de pe lāngă Judecătoria Medgidia

10 solicitări

Parchetul de pe lāngă Judecătoria Mangalia

16 solicitări

Parchetul de pe lāngă Tribunalul Tulcea

13 solicitări

Parchetul de pe lāngă Judecătoria Tulcea

50 solicitări

Parchetul de pe lāngă Judecătoria Babadag

0 solicitări

Parchetul de pe lāngă Judecătoria Măcin

7 solicitări

 

 Potrivit art. 27  alin.1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, situaţia informaţiilor de interes public referitoare la activitatea  Parchetului de pe lāngă Curtea de Apel Constanţa, precum şi a unităţilor din subordine, pe anul 2007, se prezintă astfel:

 

a.

numărul total de solicitări de informaţii de interes public

266

b.

numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes, din care

266

 

   - eliberarea unor xerocopii a īnscrisurilor aflate īn dosarele penale

250

 

  - solicitări de informaţii necesare desfăşurării activităţii unor instituţii (societăţi de asigurări, cabinete avocaţi etc.)

16

c.

numărul de solicitări rezolvate favorabil

232

d.

numărul de solicitări respinse

34

e.

numărul de solicitări adresate īn scris

266

 

  - pe suport de hārtie

266

 

  - pe suport electronic

0

f.

numărul de solicitări adresate de persoane fizice

235

g.

numărul total de solicitări adresate de persoane juridice

31

h.

numărul de reclamaţii administrative

 

 

  1. rezolvate favorabil

 

 

  2. respinse

 

 

  3. īn curs de soluţionare

 

i.

numărul de plāngeri īn instanţă

 

 

  1. rezolvate favorabil

 

 

  2. respinse

 

 

  3. īn curs de soluţionare

 

j.

costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice

450 lei

k.

sumele totale īncasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate

795,97 lei

l.

numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare – documentare

410

 

 

  © Copyright 2023 Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta.