Raportul anual privind accesul la informațiile de interes public în anul 2007 la

nivelul unităților din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

 

 

În anul 2007, au fost înregistrate un număr de 266 de solicitări de informații de interes public din partea justițiabililor, din acestea fiind admise 232.

Pe unități, situația se  prezintă astfel:

                       

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța

27 solicitări

Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța

47 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

70 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârșova

26 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia

10 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia

16 solicitări

Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea

13 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea

50 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag

0 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin

7 solicitări

 

 Potrivit art. 27  alin.1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, situația informațiilor de interes public referitoare la activitatea  Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, precum și a unităților din subordine, pe anul 2007, se prezintă astfel:

 

a.

numărul total de solicitări de informații de interes public

266

b.

numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes, din care

266

 

   - eliberarea unor xerocopii a înscrisurilor aflate în dosarele penale

250

 

  - solicitări de informații necesare desfășurării activității unor instituții (societăți de asigurări, cabinete avocați etc.)

16

c.

numărul de solicitări rezolvate favorabil

232

d.

numărul de solicitări respinse

34

e.

numărul de solicitări adresate în scris

266

 

  - pe suport de hârtie

266

 

  - pe suport electronic

0

f.

numărul de solicitări adresate de persoane fizice

235

g.

numărul total de solicitări adresate de persoane juridice

31

h.

numărul de reclamații administrative

 

 

  1. rezolvate favorabil

 

 

  2. respinse

 

 

  3. în curs de soluționare

 

i.

numărul de plângeri în instanță

 

 

  1. rezolvate favorabil

 

 

  2. respinse

 

 

  3. în curs de soluționare

 

j.

costurile totale ale compartimentului de informare și relații publice

450 lei

k.

sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informațiilor de interes public solicitate

795,97 lei

l.

numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare – documentare

410