RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITATII

PARCHETULUI DE PE LANGA CURTEA DE APEL CONSTANTA

PENTRU ANUL 2016


 

 

 

 

 

 

Activitatea desfăşurată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa în cursul anului 2016 se integrează în linia şi viziunea Ministerului Public în ceea ce priveşte continuarea reformei în justiţie, a strategiei locale de combatere a fenomenului privind mica corupţie, evaziunea fiscală şi contrabanda.

Procurorii au înţeles importanţa contribuţiei lor la îndeplinirea obiectivelor din cadrul strategiei de întărire a integrităţii în justiţie pentru perioada 2011-2016, a condiţionalităţilor din Mecanismul de cooperare şi verificare ca prioritate a Ministerului Public, dar şi necesitatea consolidării tendinţelor pozitive indicate în Raportul pe justiţie al Comisiei Europene.

Cel mai recent raport al Mecanismul de cooperare şi verificare pentru România, este unul favorabil, a fost publicat de Comisia Europeană la 25 ianuarie 2017 şi remarcă o evoluţie pozitivă a tuturor instituţiilor judiciare consemnând totodată trendul ascendent al luptei împotriva corupţiei.

Activitatea desfăşurată s-a circumscris principiilor legalităţii, imparţialităţii şi controlului ierarhic, dispoziţiilor din Legile nr.303/2004 şi nr.304/2004, din Regulamentul de ordine interioară a parchetelor şi din celelalte ordine ale Procurorului General ce reglementează activitatea procurorilor, dar şi normelor de competenţă materială şi teritorială.

De asemenea, în anul 2016, ca elemente definitorii se disting cristalizarea de opinii dar şi încercarea de formare a unei practici unitare, a unor puncte de vedere solid argumentate în contextul în care un număr semnificativ de articole din Codul Penal şi Codul de procedură penală au fost declarate neconstituţionale.

În contextul evoluţiei geo-politice mondiale, în anul 2016 s-a remarcat aceeaşi atitudine fermă a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi a parchetelor din circumscripţia teritorială în ceea ce priveşte combaterea fenomenului migraţiei dinspre Asia către Europa pe culoarul Balcanic de nord, împrejurare ce a determinat o reacţie promptă a procurorilor, pe măsura dimensiunii vulnerabilităţii ce s-ar fi putut crea.

Atributele care au caracterizat permanent activitatea procurorilor din parchetele dobrogene au fost complexitatea, diversitatea, dar şi volumul. Toate acestea au fost determinate şi de poziţia geografică a regiunii aflate în competenţa teritorială a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

Caracteristic pentru acest habitat istoric şi geografic este că are cea mai mare întindere a frontierei din ţară, 472 kilometri, frontieră terestră maritimă şi fluvială, zona de competenţă reprezentând aproximativ 40.000 km2 (12% din teritoriul ţării). Specificul îl conferă însă două obiective aparte şi anume: Delta Dunării – cea mai bine conservată dintre deltele europene dar şi portul Constanţa, care se situează în primele zece porturi europene, importanţa sa fiind pusă în evidenţă de conexitatea cu două coridoare Pan-Europene de transport:

- coridorul VII – Dunărea (fluvial)

- coridorul IV – rutier şi feroviar

Este unul dintre principalele centre de distribuţie care deservesc regiunea Europei Centrale şi de Est, oferind o serie de avantaje, dar ridicând şi o varietate de probleme.

Tot pe raza judeţelor Constanţa şi Tulcea se mai găsesc şi cele două porturi maritime satelit Midia şi Mangalia, dar şi porturile fluviale Tulcea, Hârşova, Isaccea, Mahmudia, Măcin, Chilia, Sfântu Gheorghe şi Sulina.

Regiunea Dobrogea deţine, de asemenea, cea mai mare pondere turistică din România şi se mai caracterizează şi printr-o diversitate a etniilor care o populează (turci, tătari, greci, armeni, lipoveni, ucraineni, bulgari, rromi etc.)

Regiunea cuprinde aproximativ un milion de locuitori, un procent de 67% fiind stabilit la oraşe. Există 4 municipii (Constanţa, Tulcea, Medgidia, Mangalia), 13 oraşe (Cernavodă, Hârşova, Năvodari, Negru Vodă, Ovidiu, Murfatlar, Techirghiol, Eforie, Băneasa, Babadag, Măcin, Isaccea, Sulina) şi 104 comune.

Toate aceste aspecte relevă volumul şi importanţa deosebită a activităţii desfăşurate de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi a parchetelor din circumscripţia sa teritorială.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa coordonează activitatea a 2 parchete de tribunal şi a 7 parchete de pe lângă judecătorii, după cum urmează:

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, cu 4 parchete de pe lângă judecătorii: Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova.

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea, cu 3 parchete de pe lângă judecătorii: Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin.

La începutul anului 2016, din cele 112 posturi de procuror prevăzute în schemă erau ocupate doar 92, unităţile cele mai afectate fiind Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa – 7 posturi vacante, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia – 3 şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea – 3.

 

Unitatea cel mai serios afectată a fost Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag unde, din schema de 3 procurori este ocupat doar un singur post de execuţie, însă doamna procuror M.C. se află din luna septembrie 2016 în concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului. Această situaţie a impus delegarea a câte un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea care să poată asigura desfăşurarea şedinţelor de judecată şi rezolvarea celorlalte probleme curente ale instituţiei.

De asemenea, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin de o lungă perioadă de timp, din schema de 3 procurori funcţionează doar unul, care este şi delegat în funcţia de prim procuror.

O altă situaţie deosebită a fost întâlnită la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa în semestrul I/2016, perioadă în care erau vacante iniţial un număr de şapte posturi de procuror care au ajuns la opt, prin transferul unui alt coleg.

La 01.07.2016 au fost însă repartizaţi şapte absolvenţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, împrejurare ce a condus la reechilibrarea situaţiei de personal la această unitate.

Tot în semestrul II/2016, un număr de 2 judecători de la Judecătoria Medgidia au fost numiţi în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia.

La data de 01.03.2017 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi parchetele din circumscripţia sa teritorială se înregistrează următoarea situaţie a posturilor vacante:

- la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa – 2 posturi de conducere şi 2 posturi de execuţie. Precizăm însă faptul că un număr de 3 procurori sunt delegaţi la alte parchete, iar alţi 2 se află în concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului;

- la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa – 1 post de conducere şi 1 post de execuţie (alte 4 posturi de execuţie vacante temporar ca urmare  delegării procurorilor la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti);

- la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia – 1 post de execuţie;

- la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova – 1 post de execuţie;

- la Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea – 2 posturi de execuţie (1 post de conducere vacant temporar prin delegare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag);

- la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea – 1 post de conducere şi 1 post de execuţie;

- la Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag – 1 post de conducere şi 1 post de execuţie (1 post de execuţie vacant temporar. Acest procuror se află în concediu pentru creştea şi îngrijirea copilului);

- la Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin - 1 post de conducere şi 1 post de execuţie.

În ceea ce priveşte personalul auxiliar, conex, contractual şi funcţionarii publici, din totalul de 144  posturi alocate la data de 01.01.2016,  la acest moment sunt vacante 8 posturi.

În anul 2016, au fost organizate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, cu avizul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 9 concursuri pentru recrutare/promovare în funcţie de execuţie/numire în funcţie de conducere/definitivare în funcţie/promovare în grad, după cum urmează:

- 4 concursuri - recrutare câte 1 grefier la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi respectiv Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia, 3 şoferi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa ;

- 3 concursuri - promovare în funcţie de execuţie la parchet superior  - câte 1 grefier la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi respectiv 2 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa;

- 2 concursuri  - numire în funcţie de conducere – 1 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi 1 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa..

De asemenea, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa s-au transferat 2 grefieri de la Judecătoria Constanţa, unul dintre aceştia promovând la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa.

În baza ordinului 2997/C/2015 al Ministrului Justiţiei, a fost suplimentată schema de personal auxiliar cu 5 posturi de personal auxiliar (grefieri) – câte 1 grefier la parchetele de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, Tribunalul Constanţa, Judecătoria Constanţa, Judecătoria Mangalia, Judecătoria Tulcea.

În cursul anului 2016, au fost numiţi 2 grefieri, absolvenţi ai Şcolii Naţionale de Grefieri, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia.

Şi-au încetat activitatea un număr de 8 grefieri, şoferi, personal contractual şi funcţionari publici (prin pensionare/demisie - 1 grefier, 2 şoferi, 3 economişti, 1 muncitor şi 1 îngrijitor).

La acest moment situaţia posturilor vacante se prezintă astfel:

-    la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa – 2 posturi specialist IT;

-    la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa – 1 post de consilier superior şi 1 post specialist antifraudă;

-    la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa – 2 posturi (grefieri) de execuţie;

-    la Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag – 1 post (grefier) execuţie;

-    la Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin – 1 post (grefier) execuţie.

 

La nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa managementul a fost realizat de domnişoara procuror general GRECU CAMELIA ELENA în perioada 01.01. – 14.06.2016; doamna procuror general (delegat) CEAUŞU RALUCA GEORGETA în perioada 15.06. – 14.07.2016 şi de domnul procuror general ŞTEFAN GIGI VALENTIN, numit în funcţie la 15.07.2016, dar  şi de procurorii generali adjuncţi FLOREA ADINA, în activitatea de urmărire penală şi CEAUŞU RALUCA-GEORGETA, în activitatea judiciară.

Conducerea Secţiei de urmărire penală a fost asigurată de domnul procuror MARIAN ALEXANDRU, iar cea a secţiei judiciare de doamna procuror SUBŢIRELU LAURA, care a fost delegată începând cu 15.09.2016.

 

ACTIVITATEA PARCHETULUI

 

VOLUMUL DE ACTIVITATE LA NIVELUL PARCHETULUI ŞI PE STRUCTURI SPECIALIZATE DIN CADRUL ACESTUIA

 

În anul 2016, procurorii au avut de soluţionat un volum deosebit de cauze – 119.586 (incluzând şi cauzele cu A.N.), comparativ cu 118.811 cauze în anul 2015, ceea ce înseamnă o creştere cu 775 a cauzelor de soluţionat, în condiţiile unei organigrame constant incomplete în ultimii 6 ani.

 

Pe unităţi de parchet, situaţia cauzelor de soluţionat se prezintă astfel:

 

- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa

-

1.747

cauze;

(+ 174);

            - parchetele de pe lângă tribunale

-

8.137

cauze

(+ 2091);

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa

-

4.965

cauze

(+ 135);

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea

-

3.172

cauze

(+ 1956);

            - parchetele de pe lângă judecătorii

-

109.702

cauze

(- 1.490);

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa

-

68.186

cauze

(- 1.930);

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia

-

11.939

cauze

(+ 255);

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia

-

10.649

cauze

(- 62);

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova

-

3.180

cauze

(- 79);

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea

-

11.175

cauze

(+ 255);

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag

-

2.826

cauze

(+ 304);

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin

-

1.747

cauze

(- 233).

 

 În ceea ce priveşte cauzele soluţionate, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi parchetele din circumscripţia sa au înregistrat o valoare de 29.437 faţă de 33.795 în anul 2015, scăderea fiind de 4.358 dosare, corespunzător unui procent de 12,8%, unităţile care au înregistrat scăderi semnificative fiind Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova. Singura unitate unde se observă o creştere importantă este Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea (+ 584 cauze).

Cauzele ce au generat această reducere sunt reprezentate în primul rând de numărul de posturi vacante de procurori de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag, dar şi de pensionările masive ale lucrătorilor de poliţie din structurile Ministerului Afacerilor Interne, ce funcţionează pe raza judeţelor Constanţa şi Tulcea.

Pa parchete, situaţia este următoarea:

 

- Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa

-

712

dosare

(+ 41)

             - parchetele de pe lângă tribunale

-

28.725

dosare

(+ 611)

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa

-

2.291

dosare

(+ 27)

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea

-

1.016

dosare

(+ 584)

             - parchetele de pe lângă judecătorii

-

25.418

dosare

(- 5.010)

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa

-

13.669

dosare

(- 2.655)

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia

-

3.616

dosare

(+ 108)

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia

-

2.920

dosare

(- 284)

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova

-

1.088

dosare

(- 376)

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea

-

3.471

dosare

(- 1190)

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag

-

189

dosare

(- 454)

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin

-

465

dosare

(- 159)

 

Ceea ce trebuie însă remarcat este concentrarea procurorilor pe creşterea eficienţei urmăririi penale.

Este al cincilea  an consecutiv în care Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa a înregistrat cel mai mare număr de rechizitorii din ţară - 317, pe aceeaşi poziţie situându-se, ca şi în 2015,  Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, care a întocmit 1064 rechizitorii.

Ceea ce conferă o mai mare valoare acestor cifre este faptul că, în comparaţie cu media naţională la trimiterile în judecată la parchetele de pe lângă tribunale, care este de 9,32, Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea a depăşit-o de trei ori, iar Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa de două ori, înregistrând o medie de 27 şi respectiv 18,65 de trimiteri în judecată pe procuror.

În ceea ce priveşte parchetele de pe lângă judecătorii, depăşiri ale mediei naţionale la trimiterile în judecată (35,87) se observă la toate unităţile, cu excepţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia (29,67) şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag , unde însă este o situaţie aparte de personal.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa înregistrează însă cea mai mare medie a dosarelor de soluţionat pe procuror – 124,79, faţă de media naţională de 70,21.

Şi în ceea ce priveşte media de dosare soluţionate şi de trimiteri în judecată la parchetele de pe lângă curţile de apel, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa se remarcă creşteri înregistrând 50,86 dosare soluţionate pe procuror faţă de 43,09 media naţională şi 4,36 trimiteri în judecată faţă de 4,02 media naţională.

Procentul cel mai ridicat al numărului de rechizitorii din totalul cauzelor soluţionate se înregistrează la Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea – 18,6% şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin – 15,48%.

Situaţia trimiterilor în judecată pe parchete se prezintă astfel:

 

UNITATEA

ANUL

2015

ANUL

2016

DIFERENŢA

+/-

Eficienţa urmăririi penale

2015

2016

PCA Constanţa

61

61

-

9,09%

8,57%

P.T. Constanta

312

317

+ 5

14%

13,84%

P.J. Constanţa

1118

1064

- 54

6,84%

7,78%

P.J. Medgidia

274

315

+ 41

7,83%

8,71%

P.J. Mangalia

118

178

+ 60

3,68%

6,10%

P.J. Hârşova

88

114

+ 26

6,01%

10,48%

P.T. Tulcea

103

180

+ 77

8,4%

18,6%

P.J. Tulcea

269

329

+ 60

5,7%

9,48%

P.J. Măcin

49

72

+ 23

7,85%

15,48%

P.J. Babadag

64

39

- 25

9,9%

20,63%

TOTAL P.C.A.

 2456

 2669

+ 213

7,26%

9,06%

 

Examinând volumul de activitate şi media naţională pe procuror la nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel  în anul 2016, remarcăm următoarele valori:

 

 

Media naţională

Media la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa

 

Diferenţa %

Media de lucrări de soluţionat pe procuror

661,47

851,64

22,3%

Media de dosare de soluţionat pe procuror

70,21

124,79

43,7%

Media de lucrări soluţionate pe procuror

593,26

711,36

16,6%

Media de dosare soluţionate pe procuror

43,09

50,86

15,2%

Media de trimiteri în judecată pe procuror

4,02

4,36

7,8%

 

Observăm aşadar activitatea intensă ce se desfăşoară în mod regulat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, activitate ce şi-a păstrat constanţa de-a lungul timpului.

 

 

ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ

 

În anul 2016 s-a înregistrat o uşoară creştere a numărului de cauze soluţionate la urmărire penală, de la 1.152 la 1.166, cele mai multe cauze fiind soluţionate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa – 712 şi apoi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa – 218 şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea  - 86.

Remarcăm totodată şi creşterea numărului de rechizitorii, de la 173 la 176.

 

UNITATEA

ANUL 2015/

rechizitorii

ANUL 2016/

rechizitorii

DIFERENŢA

+/-/ rechizitorii

P.C.A. Constanţa

671 / 61

712 / 61

-      / -

P.T. Constanta

261/69

317 / 56

+ 56 / - 13

P.T. Tulcea

85 / 15

86 / 22

+ 1 / + 7

P.J. Constanta

51/14

66 / 19

+ 15 / + 5

P.J. Medgidia

39/11

37 / 12

- 2 / + 1

P.J. Mangalia

12/0

13 / 1

+ 1 / + 1

P.J. Hârşova

8/2

6 / 1

- 2 / - 1

P.J. Tulcea

20 / 3

27 / 4

+ 7 / + 1

P.J. Măcin

3 / 0

1 / 0

- 2 / 0

P.J. Babadag

2 / 1

0 / 0

- 2 /- 1

TOTAL P.T.C.

1152/173

1166/176

+ 72/ + 3

 

Trebuie avută însă în vedere şi complexitatea deosebită a unor cauze instrumentate, caracteristică ce decurge din modalitatea de săvârşire a infracţiunilor, persoana infractorilor, numărul mare de inculpaţi cercetaţi în aceeaşi cauză, mijloace folosite pentru administrarea probelor.

 

 

ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE A URMĂRIRII PENALE

 

În anul 2016, la supravegherea cercetărilor au fost soluţionate 28.251 dosare faţă de 32.643 în anul 2015, scăderea fiind aşadar de 4.392 cauze.

 

UNITATEA

ANUL

2015

ANUL

2016

DIFERENŢA

+/-

P.T. Constanta

2003

2073

+ 70

P.J. Constanţa

16273

13603

- 2670

P.J. Medgidia

3469

3579

+ 110

P.J. Mangalia

3192

2907

- 285

P.J. Hârşova

1456

1082

- 374

P.T. Tulcea

347

930

+ 583

P.J. Tulcea

4641

3444

- 1197

P.J. Măcin

621

464

- 157

P.J. Babadag

641

189

- 452

TOTAL P.C.A.

 32643

  28271

- 4372

 

Se observă însă creşterea numărului de rechizitorii de la 2232 în anul 2015 la 2454  în anul 2016, procentul fiind de 9,9%.

 

UNITATEA

Rechizitorii

2015

Rechizitorii

2016

DIFERENŢA

 

 

PROCENT

%

P.T. Constanta

233

256

+ 23

 + 9,8 %

P.T. Tulcea

88

158

+ 70

+ 7,9 %

P.J. Constanta

1098

1044

- 54

- 5,4 %

P.J. Medgidia

263

303

+ 40

+ 15,2 %

P.J. Mangalia

98

174

+ 76

+ 77,5 %

P.J. Hârşova

74

103

+ 29

+ 39,1 %

P.J. Tulcea

266

320

+ 54

+ 20,3 %

P.J. Măcin

49

72

+ 23

+ 46,9 %

P.J. Babadag

63

24

- 39

- 38 %

TOTAL P.T.C.

2232

  2454

+ 222

+ 9,9 %

 

O importanţă deosebită în cadrul activităţii de supraveghere a cercetărilor penale a fost acordată diminuării numărului de dosare mai vechi de cinci ani de la data sesizării, a celor având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă mai vechi de doi ani de la data sesizării şi, în ultima perioadă, a celor mai vechi de 1 an de la data primei sesizări.

Din acest punct de vedere s-a urmărit asigurarea continuităţii în efectuarea activităţii de supraveghere a cercetărilor penale de către acelaşi procuror de la data înregistrării cauzei şi până la momentul finalizării urmăririi penale, astfel încât procurorul să cunoască dosarul, să aibă în vederea modalitatea de administrare a tuturor mijloacelor de probă, să formuleze dispoziţii scrise pertinente şi utile cauzei.

 

 

INSTRUMENTAREA CAUZELOR AVÂND CA OBIECT INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE

 

În conformitate cu Ordinul 331/2008 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în anul 2016, parchetele din raza de competenţă a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, au instrumentat 367 dosare privind infracţiuni de mică corupţie, prevăzute în Codul penal şi în Legea 78/2000, fiind soluţionate 112 cauze.

La nivelul fiecărui parchet, infracţiunile de acest gen au fost instrumentate la urmărire penală proprie de procurorii anume desemnaţi prin ordin al procurorului general, respectiv al primilor procurori ai parchetelor de pe lângă tribunale.

În fiecare judeţ, prioritare au fost domeniile vulnerabile, astfel cum acestea au fost identificate, analizate şi actualizate în Strategiile locale de luptă împotriva corupţiei (administraţia publică locală, mediul universitar, sistemul sanitar, lucrători de poliţie).

Din cele 112 cauze soluţionate, într-un număr de 22 cauze a fost sesizată instanţa de judecată cu rechizitoriu (5 ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, 10 cauze ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, şi 7 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea) dispunându-se trimiterea în judecată a unui număr de 70 inculpaţi, din care 6 în stare de arest preventiv.

Remarcăm o creştere a eficienţei urmăririi penale în acest domeniu faţă de anul 2015 când a fost sesizată instanţa de judecată doar în 18 cauze.

Vulnerabilităţile identificate în Strategiile locale de luptă împotriva corupţiei au avut un rol important în activitatea judiciară desfăşurată în acest domeniu, întrucât au permis procurorilor şi organelor de poliţie judiciară să acţioneze în mod direct asupra acestor domenii.

Activitatea de constatare a infracţiunilor de mică corupţie, precum şi de instrumentare a dosarelor penale s-a desfăşurat prin implicarea directă a ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie – Birourile Teritoriale Constanţa şi Tulcea.

 

 

INSTRUMENTAREA CAUZELOR AVÂND CA OBIECT INFRACŢIUNI DE EVAZIUNE FISCALĂ, CONTRABANDĂ ŞI SPĂLARE DE BANI

 

În materia cauzelor cu obiect infracţiuni de evaziune fiscală Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi unităţile subordonate au instrumentat 2.001 cauze, din care s-au soluţionat 509. Au fost finalizate prin rechizitoriu un număr de 75 cauze cu 113 inculpaţi, ce au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 107.102.101 lei. Au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra bunurilor învinuiţilor/inculpaţilor până la concurenţa sumei de 13.561.411 lei.

La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa (activitate proprie) s-au soluţionat un număr de 46 cauze, fiind întocmite 16 rechizitorii cu 26 inculpaţi (faţă de 9 rechizitorii în anul 2015), cu un prejudiciu cauzat bugetului de stat de 22.021.366 lei.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa a instrumentat 1.528 cauze şi au soluţionat 413 cauze cu obiect infracţiuni de evaziune fiscală. Toate cele  53 rechizitorii, cu 80 de inculpaţi şi un prejudiciu cauzat prin infracţiune în cuantum de 83.401.180 lei au fost întocmite de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa.

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea şi unităţile subordonate au fost instrumentate 308 cauze şi soluţionate 50, din care finalizate prin rechizitoriu 6 cauze penale cu 8 inculpaţi. Prejudiciul cauzat în cele 6 cauze ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea s-a ridicat la o valoare de 1.679.555 lei.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi unităţile subordonate au instrumentat 1.028 cauze de contrabandă, din care s-au soluţionat 143 cauze. Au fost finalizate prin rechizitoriu un număr de 26 cauze cu 58 inculpaţi, ce au cauzat un prejudiciu bugetului de stat de 3.382.733 lei.

Au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra bunurilor învinuiţilor/ inculpaţilor până la concurenţa sumei de 230.880 lei.

La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa – activitate proprie - au fost soluţionate 26 de cauze, din care, într-un număr de 14 au fost întocmite rechizitorii (cu 26 inculpaţi şi un prejudiciu adus bugetului de stat de 1.801.215 lei).

La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au fost instrumentate 934 cauze, soluţionate 107 cauze, fiind întocmite 7 rechizitorii cu 24 inculpaţi, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de 1.545.950 lei.

Totodată, Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea şi unităţile subordonate au instrumentat 57 cauze, au soluţionat 10 cauze, 5 dintre acestea finalizate cu rechizitoriu (8 inculpaţi şi un prejudiciu de 35.568 lei).

În anul 2016, procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi respectiv de la parchetele de pe lângă tribunalele Constanţa şi Tulcea au instrumentat un număr de 207 dosare penale având ca obiect infracţiuni incriminate de Legea nr. 656/2002, atât ca urmare a sesizărilor formulate de Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, cât şi ca urmare a sesizărilor din oficiu. Dintre acestea 36 au fost soluţionate, din care 5 prin trimiterea în judecată a 12 inculpaţi.

Din numărul de cauze înregistrate în această materie la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa (activitate proprie), 5 cauze au fost soluţionate, din care 1 cauză prin trimiterea în judecată a 3 inculpaţi.

De asemenea, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa au instrumentat un număr de 166 astfel de cauze, din care au fost soluţionate 31 cauze (4 prin trimiterea în judecată a 9 inculpaţi).

 

 

INSTRUMENTAREA CAUZELOR AVÂND CA OBIECT INFRACŢIUNI DE CONFLICT DE INTERESE

 

În ceea ce priveşte infracţiunea de conflict de interese, urmare modificărilor legislative ce au vizat competenţa de soluţionare a acestei categorii de infracţiuni, atribuită parchetelor de pe lângă judecătorii, în raport de specializarea şi experienţa procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa  s-a procedat la preluarea acestor cauze de la toate parchetele ierarhic inferioare.

Astfel, au fost înregistrate în anul 2016, un număr de 40 cauze cu obiect infracţiuni de conflict de interese, care au fost instrumentate de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, fiind soluţionate un număr de 23 cauze cu obiect infracţiuni conflict de interese, prev. de art. 301 Cod penal, din care 2 cauze finalizate prin trimiterea în judecată a 2 inculpaţi.

 

 

INSTRUMENTAREA CAUZELOR AVÂND CA OBIECT INFRACŢIUNI DE TRAFIC DE MIGRANŢI

 

În anul 2016, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi respectiv Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa s-au  confruntat cu aceeaşi situaţie semnalată în urmă cu trei ani, cea a traficului de migranţi proveniţi din ţările arabe. Este un fenomen social cu tangenţe penale determinat de motive economico-financiare, dar şi de apărare a vieţii.

În mai multe rânduri, în anii trecuţi, lucrătorii Gărzii de Coastă au depistat în Marea Neagră, în apele teritoriale, vase de regulă sub pavilion turcesc, pline cu zeci şi sute de cetăţeni afgani, iranieni, irakieni, sirieni, care au cerut azil în România.

Aceeaşi situaţie a fost constatată şi la frontiera terestră cu Bulgaria, unde persoane de diferite naţionalităţi au transportat migranţi din ţările arabe, încercând să le introducă fraudulos în România.

Având în vedere pericolul la care este expus statul român la acest fenomen, pericol generat de lipsa oricăror altor informaţii cu privire la persoanele respective (de natură medicală, potenţialul infracţional), Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa au luat măsuri ferme de natură a descuraja transportul migranţilor.

De fiecare dată, au fost reţinuţi autorii infracţiunii de trafic de migranţi, s-a propus luarea măsurii arestării preventive, a fost luată măsura sechestrului asupra mijloacelor de transport.

Astfel, în anul 2016, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi respectiv la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa au fost soluţionate un număr de 5 de astfel de cauze, în toate fiind întocmite rechizitorii,  cu 8 inculpaţi, 6 în stare de arest preventiv.

 

În ceea ce priveşte activitatea de urmărire a unei persoane, conform art. 521 şi următoarele din C.pr.pen. desfăşurată de organele de poliţie şi supravegheată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa pentru identificarea, căutarea, localizarea şi prinderea în scopul aducerii acesteia în faţa organelor judiciare ori punerii în executare a anumitor hotărâri judecătoreşti, s-a solicitat punerea în executare a 11 mandate, activitate în exercitarea căreia au fost formulate către instanţele de judecată din judeţele Constanţa şi Tulcea 16 solicitări de autorizare a interceptării şi înregistrării de convorbiri telefonice în vederea identificării persoanelor urmărite, conform disp. art. 521 C.pr.pen.

 

 

ÎNCĂRCĂTURA PE PROCUROR ŞI PE SCHEMĂ

 

Din evidenţele statistice rezultă faptul că:

La nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa în anul 2016 a fost un înregistrat un număr de 11.923 lucrări de soluţionat şi respectiv 1.747 dosare penale de soluţionat (activitate proprie), ceea ce reprezintă un volum de activitate deosebit de ridicat, rezultând o medie de 851,64 lucrări de soluţionat pe procuror şi 124,79 dosare de soluţionat pe procuror.

Au fost soluţionate 712 dosare şi 9.959 lucrări, rezultând o medie de 50,86 dosare soluţionate/procuror şi respectiv 711,36 lucrări soluţionate pe procuror.

Potrivit aceloraşi date statistice – media naţională de dosare de soluţionat la nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel a fost de 70,21 dosare pe procuror; Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa situându-se pe primul loc la acest indicator cu o valoare de 124,79 dosare de soluţionat pe procuror.

La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa a fost un înregistrat un număr de 19.150 lucrări de soluţionat şi 4.965 dosare penale de soluţionat, rezultând o medie de 1126,47 lucrări de soluţionat pe procuror şi 292,06 dosare de soluţionat pe procuror, faţă de media naţională de 1479,97 şi respectiv 463,20.

La nivelul parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa situaţia se prezintă astfel:

  

Parchetul de pe lângă

Dosare de soluţionat/ soluţionate

Media/procuror

Dosare de soluţionat/soluţionate

Media naţională

Dosare de soluţionat/

soluţionate

Judecătoria Constanţa

68.186

/

13.669

2.841,08

/

569,54

1479,97

/

463,20

Judecătoria Medgidia

11.939

/

3.616

1492,38

/

452

Judecătoria Mangalia

10.649

/

2.920

1774,83

/

486,67

Judecătoria Hârşova

3.180

/

1.088

1590

/

544

 

La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea a fost un înregistrat un număr de 10.615 lucrări de soluţionat şi 3.172 dosare penale de soluţionat, rezultând o medie de 1516,43 lucrări de soluţionat/procuror şi 453,14 dosare de soluţiona pe procuror, faţă de media naţională de 1479,97  şi respectiv 463,20.

Aici trebuie precizat faptul că Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea ocupă primul loc pe ţară atât în ceea ce priveşte media de lucrări de soluţionat / procuror (1516,43), cât şi la lucrări soluţionate pe procuror (1177,29) şi respectiv prima poziţie la media dosarelor de soluţionat (453,14 dosare de soluţionat pe procuror) şi poziţia a doua la media de dosare soluţionate prin rechizitoriu (145,14 rechizitorii pe procuror).

La nivelul parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea situaţia se prezintă astfel:

 

Parchetul de pe lângă

Dosare de soluţionat/ soluţionate

Media/procuror

Dosare de soluţionat/soluţionate

Media naţională

Dosare de soluţionat/

soluţionate

Judecătoria Tulcea

11.175

/

3.471

1396,88

/

433,88

1479,97

/

463,20

Judecătoria Babadag

2.826

/

189

1.413

/

94,50

Judecătoria Măcin

1.747

/

465

1747

/

465

 

Subliniem faptul că Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova, Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin s-au situat peste media naţională la dosare de soluţionat pe  procuror.

În materia actelor de inculpare, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa ocupă, ca şi în anul 2015,  prima poziţie, cu un număr de 1.064 rechizitorii.

 

 

OPERATIVITATEA SOLUŢIONĂRII CAUZELOR

 

La nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, activitate proprie, procentul de operativitate pentru Secţia de urmărire penală pe anul 2016 a fost de 15%, Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea cu unităţile locale – 40,7% iar la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa cu unităţile locale – 30,3%.

Din totalul cauzelor soluţionate în activitatea de supraveghere a cercetărilor penale – 28.251 cauze, 9.061 cauze au fost soluţionate în primele 6 luni de la sesizare, 5.607 cauze între 6 luni şi 1 an  şi 9.646 cauze în peste 1 an de la sesizare.

Din totalul cauzelor soluţionate la urmărire penală proprie – 1.166 cauze, 316 cauze au fost soluţionate în primele 6 luni de la sesizare, 233 cauze între 6 luni şi 1 an  şi 542 cauze în peste 1 an de la sesizare.

La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, din 1.747 cauze de soluţionat au fost soluţionate 712 cauze. Din acestea 130 cauze au fost soluţionate în primele 6 luni de la sesizare, 118 cauze în 6 luni – 1 an şi 362 cauze în peste 1 an de la sesizare.

La sfârşitul anului 2016 au rămas 59.575 cauze nesoluţionate cu autori cunoscuţi şi 22.509 cauze cu A.N., dintr-un total de 119.586 cauze de soluţionat.

În cadrul secţiilor judiciare ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea, nu au existat întârzieri în ceea ce priveşte soluţionarea lucrărilor, atât în materie penală, dar şi civilă, respectiv a apelurilor, contestaţiilor şi a celorlalte lucrări specifice activităţii judiciare, fiind redactate în termenele de recomandare indicate în Ordinele Procurorului General nr. 42/2014 şi 207/2014.

 

 

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ / CIVILĂ

 

O creştere substanţială a volumului de activitate, dar şi a eficienţei activităţii, s-a înregistrat şi în ceea ce priveşte activitatea judiciară în materie penală şi civilă.

Astfel, în anul 2016 s-a înregistrat o creştere cu 15% a numărului de participări în cauzele penale, de la 24.702 la 28.525 şi în cauzele civile de la 2.503 la 2.885.

Au fost judecate de Curtea de Apel Constanţa şi instanţele din raza sa de competenţă, cu participarea procurorului, 17.287 cauze penale şi 1.774 cauze civile, fiind verificate în vederea exercitării căilor de atac, 18.102 hotărâri penale şi 2.067 hotărâri civile.

În cadrul secţiei judiciare a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, în cursul anului 2016, se constată o menţinere a creşterii numărului total de participări în şedinţele de judecată, respectiv 3.515 de participări, din care, 3.265 participări în şedinţe de judecată în materie penală şi 250 participări în cauze civile.

Au fost formulate concluzii în cauzele penale date în competenţa Curţii de Apel Constanţa, în 2.209 cauze, iar în cauzele civile au fost formulate de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, un număr de 91 concluzii, fiind verificate, în vederea exercitării căilor de atac, tot atâtea hotărâri civile.

Referitor la activitatea de conducere, coordonare şi control, procurorii secţiei judiciare a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au fost într-un contact permanent şi direct cu procurorii tuturor unităţilor de parchet subordonate Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, în scopul exercitării rolului activ al procurorului de şedinţă, în condiţiile actualelor modificări legislative, dar şi al evitării pronunţării unor hotărâri nelegale şi netemeinice.

Procurorii Secţiei Judiciare a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, în cursul semestrului II 2016, din dispoziţia procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa nr. 118 din data de 09.09.2016, au participat la şedinţele de analiză a soluţiilor organizate săptămânal la nivelul tuturor unităţilor de parchet din subordine, în perioada septembrie-decembrie 2016, prin rotaţie, astfel că s-a asigurat participarea la discutarea soluţiilor aproape săptămânal, dar s-a urmărit şi verificarea respectării termenelor de motivare a căilor de atac şi a altor lucrări specifice compartimentului judiciar, precum şi întărirea rolului activ al procurorului de şedinţă.

Totodată, procurorii Secţie judiciare a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au întocmit constant note cu caracter de îndrumare sau note observatorii privind aspectele de nelegalitate sau de netemeinicie a hotărârilor pronunţate identificate în căile de atac.

Referitor la activitatea desfăşurată, se constată o permanentă preocupare a procurorilor pentru sporirea calităţii concluziilor exprimate în instanţa de judecată, prin raportarea la noile dispoziţii legale, la deciziile completelor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de dezlegare a unor chestiuni de drept în materie penală, la deciziile Curţii Constituţionale a României, prin studierea temeinică a cauzelor penale, dar şi prin redactarea laborioasă a căilor de atac cu referiri la practica Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

În perioada de referinţă, au fost declarate 764 căi de atac şi au fost soluţionate 793 astfel de căi de atac, fiind admise 423, procentul de admisibilitate fiind de 53%.

Au fost declarate 416 apeluri şi 444 apeluri au fost judecate, 316 fiind admise de instanţe (71% procent de admisibilitate).

De asemenea, au fost declarate 348 contestaţii şi au fost judecate 349 contestaţii, 107 dintre acestea fiind admise, procentul de admisibilitate fiind de 31%..

Peste această medie se situează Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia (76%), Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova (66%), Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag (100%) şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin (75%).

Cel mai mare număr de căi de atac a fost exercitat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa (518), urmat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa (98), Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea – 61 şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia (40) astfel de căi de atac, motivate toate în termenele de recomandare, comunicate prin ordinul Procurorului General nr. 42/17.03.2014 şi nr. 207/02.07.2014.

În materie civilă, au fost declarate 12 apeluri civile, au fost soluţionate 10 apeluri civile, 4 fiind admise – procentul de admisibilitate fiind de 40%.

 

 

PONDEREA CAUZELOR RESTITUITE DE CĂTRE INSTANŢELE DE JUDECATĂ ÎN VEDEREA REFACERII URMĂRIRII PENALE DIN TOTALUL TRIMITERILOR ÎN JUDECATĂ

 

În anul 2016, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi parchetele din subordine s-au înregistrat 10 cauze în care instanţele au dispus restituirea definitivă la procuror în baza art. 346 Cod procedură penală, ceea ce reprezintă 0,3% din totalul trimiterilor în judecată.

Comparativ cu anul 2015, remarcăm o creştere în anul 2016 a numărului de inculpaţi trimişi în judecată, de la 3220 inculpaţi în anul 2015 la 3510 inculpaţi în anul 2016.

Cele 10 soluţii definitive prin care instanţele de judecată au dispus restituirea cauzelor la procuror, pe unităţi de parchet, se prezintă astfel:

 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa - 1 cauză cu 7 inculpaţi liberi, din care 3 persoane fizice şi 4 persoane juridice;

Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa - 3 cauze cu 6 inculpaţi (5 inculpaţi liberi şi 1 inculpat arestat);

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa – 3 cauze cu 8 inculpaţi (2 inculpaţi liberi şi 6 inculpaţi arestaţi preventiv, din care 1 cauză cu 1 inculpat liber reţinută imputabilă – cauza privind pe inculpatul Leizeriuc Alexandru Gabriel;

Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia - 1 cauză cu 4 inculpaţi liberi;

Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea – 2 cauze cu 2 inculpaţi liberi. 

 

De asemenea, în anul 2016, au fost înregistrate 5 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei respinse de instanţa de judecată, conform art. 485 alin. 1 lit. b Cod procedură penală, respectiv la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova a fost înregistrată o soluţie definitivă de respingere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa au fost înregistrate 2 soluţii definitive, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia a fost înregistrată o soluţie definitivă prin care instanţa a dispus respingerea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, iar la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea a fost înregistrată o soluţie definitivă prin care instanţa a dispus respingerea acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

 

 

PONDEREA INCULPAŢILOR ACHITAŢI DIN TOTALUL INCULPAŢILOR TRIMIŞI ÎN JUDECATĂ

 

În anul 2016, instanţele de judecată din raza de competenţă a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au dispus prin hotărâri rămase definitive soluţii de achitare faţă de un număr de 50 inculpaţi (persoane fizice şi juridice), din care 1 inculpat achitat în baza art. 181 Cod penal 1969, iar 49 inculpaţi achitaţi în baza altor temeiuri juridice, ponderea fiind de 1,4%.

La acest moment, au fost întocmite de către procurorii Secţiei Judiciare a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa note privind legalitatea şi temeinicia soluţiilor de achitare definitive dispuse, conform Ordinului nr. 213/2014, în 38 de cauze, în 5 cauze – 1 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, 2 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi 2 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, neputând fi întocmite datorită nemotivării hotărârilor dispuse de către instanţa de control judiciar, acestea fiind pronunţate în ultima parte a anului 2016.

În urma analizelor efectuate nicio cauză nu a fost reţinută imputabilă la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

 

În anul 2016, potrivit datelor statistice, parchetele din raza de competenţă a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au înregistrat un număr de 100 cauze, în care instanţele de judecată au admis plângerile formulate conform art. 340 C.pr.pen.

Au fost respinse un număr de 322 plângeri, din cele 422 judecate în anul 2016.

Au fost soluţionate în anul 2016, de conducătorii unităţilor de parchet 1.385 plângeri împotriva actelor şi măsurilor dispuse de procuror, din care au fost admise 121 plângeri.

Ponderea hotărârilor de admitere (100) pronunţate de instanţă conform prevederilor art. 340 C.pr.pen., din totalul dosarelor finalizate cu netrimitere în judecată (26.759) este de 0,37%.

 

 

ACTIVITATEA DE REZOLVARE A PLÂNGERILOR, MEMORIILOR, PETIŢIILOR, AUDIENŢELOR ŞI ALTE LUCRĂRI GENERALE

 

În perioada de referinţă au fost soluţionate un număr de 40.695 cereri, memorii şi sesizări, din care:

-       Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa – 1323 plângeri şi memorii şi respectiv  2.033 lucrări generale;

-       Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa cu unităţile din subordine – 14.701 plângeri şi memorii şi 10.521 lucrări generale ;

-       Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea cu unităţile subordonate – 2.625 plângeri şi memorii şi 9.492 lucrări generale.

În ceea ce priveşte plângerile formulate împotriva soluţiei dispuse de procuror, în anul 2016 au fost soluţionate 1.385 astfel de plângeri, din care 169 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, 1.005 – Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa cu unităţile din subordine şi 211 – Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea cu unităţile din subordine.

De asemenea, instanţele din judeţele Constanţa şi Tulcea au soluţionat, prin hotărâri definitive, un număr de 422 plângeri.

În anul 2016, au fost soluţionate 22.046 alte lucrări generale, din care 2.033 la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, 10.521 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa cu unităţile din subordine şi 9.492 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea cu unităţile din subordine.

 

 

ACTIVITATEA INSPECTORILOR ANTIFRAUDĂ

 

În anul 2016, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi parchetele de pe lângă tribunale au funcţionat 17 inspectori antifraudă: 5 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, 9 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa şi 3 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea.

Potrivit datelor statistice, în anul 2016, inspectorii antifraudă de la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi parchetelor din subordine au întocmit un nr. de 242 rapoarte de constatare, 54 de investigaţii financiare pentru indisponibilizarea de bunuri, 227 procese-verbale ca urmare a verificărilor efectuate, 121 opinii de specialitate/puncte de vedere solicitate de procurori, cuantumul total al prejudiciilor stabilite prin rapoartele de constatare şi documentele întocmite de inspectorii antifraudă fiind de 317.012.650  lei.

În anul 2016, activitatea proprie a celor 5 inspectori antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, vizează întocmirea unui număr de 41 rapoarte de constatare, 29 investigaţii financiare pentru indisponibilizare bunuri, 167 procese-verbale ca urmare a verificărilor efectuate, 65 opinii de specialitate. Cuantumul total al prejudiciilor stabilite de cei 5 inspectori antifraudă a fost 50.053.515 lei, iar valoarea totală a bunurilor indisponibilizate ca urmare a demersurilor inspectorilor antifraudă a fost 1.741.064 lei.

 

 

ACTIVITATEA BIROULUI JURIDIC

 

Activitatea consilierului juridic din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa se circumscrie atribuţiilor statuate prin Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul nr. 2632/C/2014 din 30 iulie 2014, completat şi modificat – art. 77 alin. 2 din Capitolul I al titlului IV cu atribuţiile corespondente stabilite prin dispoziţiile art. 60 – 61 din capitolul XI al titlului III.

Acesta a înregistrat şi a participat într-un număr de 40 de şedinţe de judecată, a colaborat la întocmirea actelor specifice compartimentului resurse umane avizând în acest sens 75 decizii comune şi individuale de încadrare şi salarizare pentru personalul auxiliar de specialitate juridică, conex şi contractual, aflându-se într-o permanentă cooperare cu Departamentul economico-financiar pentru buna derulare a activităţilor de specific şi întocmind acte împreună cu managerul economic sau verificând legalitatea şi avizându-le sub acest aspect.

Efectele acestei activităţi se transpun într-o permanentă conectare la informaţiile juridice a întregului personal al instituţiei, cu aspecte necesare bunei desfăşurări a activităţii.

 

 

DATE STATISTICE PRIVIND COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ

 

România, ca stat membru al Uniunii Europene a continuat să dezvolte şi perfecţioneze cooperarea judiciară internaţională în materie penală prin instituţiile specializate şi abilitate în această materie.

În anul 2016, la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa,  activitatea de cooperare judiciară internaţională în materie penală a vizat soluţionarea unor cereri de transfer de procedură în materie penală, cereri de comisii rogatorii internaţionale, cereri de înmânare sau comunicare a unor acte sau hotărâri pronunţate în străinătate şi executarea mandatelor europene de arestare.

Astfel, în domeniul asistenţei judiciare internaţionale a fost înregistrat un total de 224 lucrări de soluţionat: 1 cerere privind extrădarea pasivă (art. 18 din Legea nr. 302/2004), 66 cereri privind executarea unui mandat european de arestare, 8 cereri privind preluarea de proceduri penale – statul român ca stat solicitat (art. 128 din Legea nr. 302/2004), 3 cereri privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor penale şi a actelor judiciare străine (art. 132 din Legea nr. 302/2004), 30 cereri privind transferarea persoanelor condamnate – statul român ca stat de executare, 25 cereri privind asistenţa judiciară internaţională – statul român ca stat solicitant (din care 14 comisii rogatorii internaţionale) şi 77 cereri privind asistenţa judiciară internaţională – statul român ca stat solicitat (din care 37 comisii rogatorii internaţionale,  1 comunicare de acte de procedură şi alte 39); 52 dintre acestea fiind lucrări existente la începutul perioadei.

Dintre acestea, un număr de 100 lucrări au fost soluţionate şi 73 au fost trimise organului competent.

 În activitatea de punere în executare a mandatelor europene de arestare care vizau persoane aflate pe teritoriul României cercetate în ţările membre ale Uniunii Europene pentru diverse infracţiuni, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa a colaborat cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa şi respectiv Tulcea, precum şi cu alte instituţii implicate în acest proces, respectiv Centrul de Cooperare Internaţională Bucureşti, Serviciul Urmăriţi din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale – I.G.P.R. Bucureşti, cu autorităţile judiciare din Italia, Franţa şi Grecia.

 Astfel, în anul 2016, din numărul total de 66 cereri privind executarea unui mandat european de arestare, 34 au fost soluţionate.

O altă formă de cooperare judiciară internaţională în materie penală, a fost cea legată de soluţionarea unor cereri de comisii rogatorii internaţionale şi asistenţă judiciară internaţională în materie penală.

Astfel, la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa cu unităţile din subordine s-au înregistrat 51 cereri de comisii rogatorii internaţionale în materie penală (din care 5 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa), atât în ceea ce priveşte cereri ale autorităţilor judiciare străine către autorităţile judiciare române, cât şi ale autorităţilor judiciare române către autorităţile judiciare străine, ponderea reprezentând-o cererea autorităţilor judiciare străine şi 102 cereri de asistenţă judiciară internaţională în materie penală (15 la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa).

 

 

SITUAŢIA SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE ŞI PENALE APLICATE ÎN CURSUL ANULUI 2016 PE FIECARE CATEGORIE DE PERSONAL

 

Procurorii şi personalul auxiliar de specialitate, personalul contractual şi funcţionarii publici, care-şi desfăşoară activitatea în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi unităţile de parchet subordonate, nu au făcut obiectul vreunei cercetări disciplinare ori penale în anul 2016.

 

 

INFRASTRUCTURA PARCHETULUI

 

Funcţionarea sistemului judiciar depinde de existenţa unei infrastructuri adecvate, sens în care Ministerul Public continuă derularea unui program de investiţii prin raportarea la anumite standarde, pentru construcţii şi dotări.

În anul 2016 procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi respectiv Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa au revenit în sediul propriu, situat în strada Mircea cel Bătrân nr. 108, sediu ce a fost supus unor lucrări de reparaţii capitale.

Este o clădire modernă, cu dotări corespunzătoare, care asigură condiţii optime de lucru pentru întreg personalul celor două parchete.

Totodată, lucrarea de investiţie Extindere şi amenajare sediu Parchet de pe lângă Tribunalul Tulcea – Parchet de pe lângă Judecătoria Tulcea se va efectua de către  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin SC Compania Naţională de Investiţii SA, potrivit prevederilor art. 7 alin. 1 din Ordonanţa nr. 25/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Lucrarea de investiţie este inclusă în Memorandumul nr. 17233/10.12.2014 aprobat de Guvernul României la 10.12.2014, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor Publice privind  Programul Naţional de consolidare a infrastructurii parchetelor aflate în municipiile reşedinţă de judeţ şi respectiv în Protocolul de colaborare încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Justiţiei, cu nr. 5489/5713/22,01.2015.

Până în prezent nu au fost demarate lucrările de investiţie.

De asemenea, sursele de finanţare pentru lucrările de Reparaţii capitale şi consolidare sediu Parchet de pe lângă Judecătoria Babadag vor fi asigurate din bugetul Ministerului Public.

Până în prezent au fost efectuate: expertiză tehnică, studiu geotehnic şi proiectul tehnic.

A fost demarată de asemenea şi procedura de licitaţie pentru achiziţia contractului de execuţie a lucrării privind construcţia noului sediu al Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia.        

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova, funcţionează în sedii proprii, corespunzătoare din punct de vedere tehnic şi logistic, dotate la standarde ce satisfac exigenţele desfăşurării activităţii în condiţii optime.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia, îşi desfăşoară activitatea în sediul comun cu judecătoriile corespunzătoare, primul parchet beneficiind de toate condiţiile necesare din punct de vedere tehnic şi administrativ.

 

 

CONCLUZII

 

Activitatea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa la nivelul anului 2016 ocupă un loc important în activitatea desfăşurată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, atât din punct de vedere profesional, cât şi al resurselor umane şi materiale.

Anul 2016 a reprezentat anul consolidării noilor prevederi ale legislaţiei penale şi procesual penale, anul unor provocări profesionale ce au fost depăşite cu succes.

Este evident faptul că în acest context, dar şi în condiţiile necesităţii integrării României în spaţiul european, instituţia parchetului trebuie să  fie supusă unui proces de racordare organică şi etapizată la cerinţele justiţiei europene şi la caracteristicile ce definesc activitatea procurorului european.

În concordanţă cu obiectivele Ministerului Public, au fost stabilite principalele linii de acţiune ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

Se are în vedere mai întâi concentrarea eforturilor procurorilor pe soluţionarea cauzelor cuprinse în domeniile prioritare şi anume combaterea corupţiei, evaziunii fiscale, contrabandei, spălării banilor, recuperării prejudiciilor. La acestea putem adăuga şi manifestarea în continuare a unei reacţii ferme împotriva fenomenului migraţiei ilegale.

Va fi continuată activitatea de monitorizare a cauzelor mai vechi de cinci ani de la data sesizării, dar şi a celor având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă mai vechi de doi ani de la data sesizării. Pentru a realiza dezideratul existenţei unei justiţii eficiente, se vor monitoriza toate cauzele  mai vechi de un an de la data sesizării.

Se impune apoi continuarea aprofundării de către toţi procurorii a prevederilor noilor coduri în vederea asigurării aplicării lor în condiţii optime.

Este utilă continuarea perfecţionării profesionale a magistraţilor procurori cât şi a celorlalte categorii de personal, educarea acestora şi cultivarea necesităţilor de autoperfecţionare şi autodepăşire, respectarea dispoziţiilor legale şi a normelor deontologice şi de etică profesională.

Se impune cunoaşterea normelor C.E.D.O. şi coordonarea instituţiilor de drept penal şi procesual penal interne cu cele europene, pentru ca societatea civilă  să  redobândească încrederea în actul de justiţie şi, implicit, în reprezentanţii puterii judecătoreşti care concură la înfăptuirea actului de justiţie.

În contextul actual, desfăşurarea activităţii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa trebuie să se circumscrie realizării tuturor exigenţelor Comunităţii Europene, perfecţionării pregătirii profesionale şi transformării justiţiei în serviciu public în slujba cetăţenilor.

 

  

BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ ŞI RELAŢII CU PRESA AL

PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANŢA

 

 

 

  © Copyright 2018 Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta.