RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITATII

PARCHETULUI DE PE LANGA CURTEA DE APEL CONSTANTA

PENTRU ANUL 2011


 

 

 

 

 

CAPITOLUL I - PREZENTAREA GENERALĂ A PARCHETULUI

 

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au fost preocupaţi în cursul anului 2011 să aprofundeze în ritm susţinut reforma sistemului judiciar, un proces complex de lungă durată, care a urmărit pe de o parte consolidarea independenţei sistemului judiciar, iar pe de altă parte, crearea unui serviciu public modern.

Activitatea desfăşurată s-a circumscris principiilor legalităţii, imparţialităţii şi controlului ierarhic, dispoziţiilor din Legile nr. 303/2004 şi nr. 304/2004, din Regulamentul de Ordine Interioară a Parchetelor şi din celelalte ordine ale Procurorului General ce reglementează activitatea procurorilor dar şi normelor de competenţă materială şi teritorială

Procurorii au înţeles importanţa contribuţiei lor la îndeplinirea condiţionalităţilor din Mecanismul de cooperare şi verificare a evoluţiilor înregistrate în domeniile Reformei Sistemului Judiciar şi a luptei împotriva evaziunii fiscale şi corupţiei ca priorităţi ale Ministerului Public dar şi necesitatea consolidării tendinţelor pozitive indicate în Raportul pe justiţie al Comisiei Europene.

Poziţionarea geografică şi caracteristica socio-administrativă a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa sunt atribute care se reflectă în mod direct în activitatea judiciară desfăşurată de procurorii din cadrul tuturor parchetelor de pe raza acestei Curţi de Apel. 

Procurorii care îşi desfăşoară activitatea în judeţele Constanţa şi Tulcea se confruntă şi cu unele particularităţi specifice acestei zone geografice în care locuiesc 980.000 de persoane, dar unde, în perioada sezonului estival populaţia se dublează, iar rata infracţionalităţii creşte semnificativ.

         În raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa funcţionează 21 de puncte de trecere a frontierei maritime sau fluviale, terestre şi aeriene, zone în care există un potenţial criminogen ridicat în special în ceea ce priveşte traficul ilicit de mărfuri inclusiv cele contrafăcute.       

         La parchetele din raza Curţii de Apel Constanţa funcţionează 3 secţii maritime şi fluviale, iar relaţia cu organele de cercetare penală din cadrul Gărzii de Coastă este una substanţială, complexă, concretizată în implicarea directă a procurorului în activitatea de cercetare penală desfăşurată de organele de poliţie, precum şi de organele de cercetare specială din cadrul Căpităniilor Tulcea şi Constanţa.

         Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa coordonează activitatea a 2 parchete de tribunal şi a 7 parchete locale, după cum urmează:

         - Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, cu 4 unităţi locale: Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova, care din punct de vedere teritorial acoperă o suprafaţă de 7071,29 km2 (reprezentând 2,97% din suprafaţa României), cu o populaţie urbană de 505.937 locuitori şi rurală de 212.392 locuitori şi deserveşte 3 municipii, 9 oraşe, 58 comune şi 188 sate;

         - Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea, cu 3 unităţi locale: Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin, care din punct de vedere teritorial acoperă o suprafaţă de 8.499 km2 (din care peste 3.400 km2 – suprafaţa umedă) (reprezentând 3,5% din suprafaţa României), cu o populaţie de 256.491 locuitori, din punct de vedere al competenţei teritoriale deserveşte municipiul Tulcea, 4 oraşe şi 46 comune.

         Potrivit organigramei, în toată raza teritorială sunt alocate 111 posturi de procurori, din care 84 la parchetele din judeţul Constanţa şi 27 la parchetele din judeţul Tulcea. La 31.12.2011, potrivit evidenţelor, figurau ocupate efectiv 88 posturi, înregistrându-se astfel un deficit de 23 procurori (procentual 23 %), un număr de 2 procurori fiind detaşaţi la Consiliul Superior al Magistraturii şi alţi 10 procurori au fost transferaţi: la alte parchete (1), instanţe (6) şi structuri (D.I.I.C.O.T. – 1 şi D.N.A. - 2 ). Din păcate, în perioada evaluată Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea a pierdut sprijinul şi contribuţia primului procuror, decedat la 16.11.2011.

         Trebuie subliniat şi faptul că, din cele 88 posturi ocupate, 10 posturi ocupate corespund numirilor a 10 procurori stagiari la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia, începând cu data de 01.07.2011.

          Din analiza datelor privind resursele umane s-a constatat că cel mai mare deficit de procurori în anul 2011 s-a înregistrat în judeţul Constanţa, unde schemele aprobate de procurori au fost ocupate în proporţie de aproximativ 50%, ceea ce s-a repercutat în mod direct asupra operativităţii actului de justiţie.

               

 

CAPITOLUL II

ANALIZA ACTIVITĂŢII PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANŢA ŞI A UNITĂŢILOR SUBORDONATE

 

         În anul 2011 procurorii au avut de soluţionat un volum deosebit de cauze - 97.376 cauze (incluzând şi cauzele cu A.N.), comparativ cu 82.099 cauze în anul 2010, ceea ce înseamnă o creştere cu 15.277 cauze ( 16%) a cauzelor de soluţionat, în condiţiile unei organigrame nemodificate şi constant incomplete.

         Au fost soluţionate un număr de 29.032 dosare penale, faţă de 24.427 cauze în anul anterior, creşterea fiind de 4.605 cauze.

Au fost finalizate prin rechizitoriu un număr de 1.994 dosare penale, faţă de 1.862 în anul 2010, rezultând un procent de 7% - rechizitorii, din totalul cauzelor soluţionate.

         În anul 2011 procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi unităţilor subordonate au participat la soluţionarea unui număr de 19.492 cauze penale, faţă de 16.662 şi respectiv 6.190 cauze civile, faţă de 5.380 în 2010, au verificat 13.552 hotărâri judecătoreşti penale şi civile, fiind exercitate căile legale de atac faţă de 611 hotărâri judecătoreşti, apreciate ca nelegale şi netemeinice.

         Activitatea proprie a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa reprezintă 2.788 participări în cauze penale şi civile, faţă de 2.183 în anul 2010, 1.870 concluzii, 1.893 hot. jud. verificate şi 611 căi de atac declarate.

         Au fost judecate în aceeaşi perioadă 551 apeluri şi recursuri.

         În anul 2011 au fost soluţionate 6.644 plângeri faţă de 4.971 în anul anterior, fiind admise 4.381 plângeri faţă de 3.456.

         La nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au fost soluţionate 300 plângeri (faţă de 203 în anul 2010).

Din totalul plângerilor 1.812 au fost îndreptate împotriva soluţiilor adoptate de procuror, fiind admise 205. De asemenea, un număr de 548 plângeri au fost soluţionate de instanţe prin hotărâri definitive, din care 96 admise prin trimitere la procuror şi 7 admise şi reţinute spre judecare.

         Procurorii din circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, au soluţionat şi alte 43.808 de lucrări (faţă de 39.296), din care 7.383 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa (faţă de 7.100 în 2010).

         Procurorii au dispus trimiterea în judecată a 2.748 inculpaţi, faţă de 2.470 în anul 2010 (cu 278 mai mulţi), din care 2.619 bărbaţi şi 129 femei.

         A fost sesizată instanţa de judecată faţă de un număr de 421 inculpaţi arestaţi preventiv, dintre aceştia un număr de 29 fiind minori.

         Din totalul inculpaţilor trimişi în judecată, 165 au fost minori, în creştere cu 17 % faţă de perioada comparativă.      

         Faţă de un număr de 6.517 învinuiţi s-au aplicat prevederile art. 18/1 C.p., în creştere cu 285 faţă de anul 2010, când au fost sancţionate administrativ un număr de 6.232 persoane.

         În cursul anului 2011 au fost primite în audienţă 13.463 persoane, din care 850 la PCA Constanţa.

Prejudiciile cauzate bugetului de stat de inculpaţii trimişi în judecată în anul 2011 au fost de 53.802.576 RON şi respectiv 1.212.957 Euro (faţă de 31.359.894 RON şi respectiv 1.974.711 Euro în 2010), din care suma de 2.530.655 RON s-a recuperat ca urmare a măsurilor asiguratorii dispuse de procuror în faza de urmărire penală a procesului penal.

La urmărire penală proprie în anul 2011 au fost înregistrate un număr de 3.653 cauze, din care au fost soluţionate un număr de 1.787 cauze, 214 prin rechizitoriu, fiind trimişi în judecată 340 inculpaţi.

         La parchetele de pe raza judeţului Constanţa s-au soluţionat 411 cauze (faţă de 470 cauze în 2010). Dintre acestea, 79 cauze au fost finalizate prin rechizitoriu, faţă de 108 în anul anterior, fiind trimişi în judecată 152 inculpaţi, faţă de 230 în perioada de referinţă.

         La parchetele de pe raza judeţului Tulcea s-au soluţionat la urmărirea penală proprie 738 cauze faţă de 631 în anul 2010 (+ 107 cauze), din care 102 prin rechizitoriu, faţă de 109 în anul anterior (- 7), fiind trimişi în judecată 144 inculpaţi faţă de 157 în perioada comparativă.

         La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au fost înregistrate 1.334 cauze faţă de 1.463 în anul 2010, s-au soluţionat 724, din care 84 reprezintă declinări/conexări. În 33 dintre acestea s-a dispus trimiterea în judecată a 44 inculpaţi.

În activitatea de supraveghere a cercetărilor penale, au fost înregistrate un număr de 93.723 cauze de soluţionat, incluzând şi cauzele cu A.N. (36.980), constatându-se o creştere a volumului cauzelor de soluţionat cu 15.456 mai multe decât în 2010.

În anul 2011, procurorii au soluţionat un număr de 27.246 cauze, faţă de 22.610 în anul 2010, rezultând o creştere de 4.636 dosare. Este de menţionat că atât la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu parchetele locale, cât şi la Tulcea se înregistrează creşteri, cu până la 1.592 cauze faţă de anul anterior (Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa) şi respectiv 1.299 cauze (Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea).

         Au fost soluţionate prin rechizitoriu 1.780 cauze faţă de 1.601 în anul 2010 şi au fost trimişi în judecată 2.408 inculpaţi, faţă de 2.029 în perioada comparativă.

În cadrul secţiei judiciare, în cursul anului 2011, la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, se constată o creştere substanţială a numărului de participări în cauzele penale, respectiv 2.625 de participări în penal comparativ cu 1.972 în anul 2010, care se regăseşte şi în numărul de hotărâri verificate de procuror, respectiv 1.771 hotărâri penale, faţă de 1.367 în anul 2010.

         Această creştere la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, dat fiind înlăturarea căii de atac a apelului şi judecarea unicei căi devolutive de atac a recursului de către Curtea de Apel Constanţa, modificare introdusă prin Legea nr. 202/2010, este corelativă cu scăderea numărului de participări la soluţionarea cauzelor penale la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, respectiv 2.649 de participări, faţă de 3.569 în anul 2010.

Referitor la activitatea desfăşurată, se constată o permanentă preocupare a procurorilor pentru sporirea calităţii concluziilor exprimate în instanţa de judecată, prin studierea temeinică a cauzelor penale, dar şi prin redactarea laborioasă a motivelor de apel şi de recurs cu referiri la practica Î.C.C.J. şi a C.E.D.O.

         În anul 2011 procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi unităţile subordonate au participat la soluţionarea unui număr de 19.492 cauze penale, faţă de 16.662 şi respectiv 6.190 cauze civile, faţă de 5.380 în 2010, au verificat 13.552 hotărâri judecătoreşti penale şi civile, fiind exercitate căile legale de atac faţă de 611 hotărâri judecătoreşti, apreciate ca nelegale şi netemeinice.

         Se constată că la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa a crescut semnificativ numărul hotărârilor verificate în vederea exercitării căilor de atac, respectiv 1.415 hotărâri verificate, faţă de 698 în anul 2010 (+717), dar şi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia, 2.783 de hotărâri verificate în anul 2011, faţă de 2.691 de hotărâri penale în anul 2010, în condiţiile în care participarea procurorilor în cauzele penale s-a dublat – 4.605 cauze penale în anul 2011, faţă de 2.239 cauze penale în anul 2010 (+2.366).

         De asemenea, au fost declarate 522 apeluri şi recursuri împotriva hotărârilor pronunţate în prima instanţă, cu 99 mai multe faţă de anul 2010, când au fost declarate 423 de căi de atac, au fost soluţionate 464 apelurile şi recursuri faţă de anul 2010 când au fost soluţionate 299 de astfel de căi de atac(+165), iar dintre acestea au fost admise 236 de astfel de căi de atac, procentul de admisibilitate înregistrat fiind de 50%.

         În ceea ce priveşte recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate în apel, în anul 2011 au fost declarate 81 de căi de atac, au fost soluţionate 79 de recursuri, din care 38 recursuri au fost admise, fiind înregistrată o creştere a procentului de admisibilitate, respectiv de 48%, faţă de 46% în anul 2010.

         Referitor la procentele de admisibilitate înregistrate în materie penală, în anul 2011, se constată că la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa procentul de admisibilitate înregistrat a fost de 66,5% ca urmare a soluţionării căilor de atac împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă, unde s-a înregistrat un procent de admisibilitate de 80%, dar şi a soluţionării recursurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate în apel, faţă de care s-a înregistrat un procent de admisibilitate de 53%.

         În anul 2011, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, dar şi din cadrul unităţile de parchet subordonate au participat în cauze civile în care participarea este obligatorie conform legii, precum şi în cauzele în care aceasta se impunea conform ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.      

         În anul 2011, procurorii au participat într-un număr de 6.190 cauze civile situaţia pe unităţi prezentându-se astfel:

         Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa163 cauze civile,

         Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa şi unităţile subordonate - 5550 cauze civile şi

         Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea şi unităţile din subordine477 cauze civile.

         Referitor la căile de atac în materie civilă, în anul 2011, au fot declarate 8 căi de atac, au fost soluţionate, indiferent de data declarării lor, 8 căi de atac în materie civilă, din care au fost admise 4 apeluri şi recursuri civile, astfel că procentul de admisibilitate înregistrat a fost de 50%.

         În anul 2011, numărul cauzelor civile la judecarea cărora procurorului a participat potrivit legii la nivelul Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi a unităţilor subordonate, a fost de 2216 cauze civile, din care:

         Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa                            - 99

         Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa şi unităţile locale        - 1780

         Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea şi unităţile locale    - 337.

În anul 2011, instanţele de judecată din raza de competenţă a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au dispus prin hotărâri definitive achitarea faţă de 79 inculpaţi, din care 52 inculpaţi achitaţi în alt temei şi 27 inculpaţi achitaţi în baza art. 181 din Codul penal şi restituirea la procuror într-un număr de 9 cauze, ponderea fiind de 2,4% în cazul achitărilor şi 0, 45% în cazul restituirilor din totalul trimiterilor în judecată.

S-au dispus astfel soluţii de achitare a inculpaţilor prin hotărâri definitive ale instanţelor de judecată într-un număr de 48 cauze, reprezentând o pondere de 2,4% din totalul de 1.994 cauze în care s-a dispus trimiterea în judecată, în cursul anului 2011, a unui număr de 2.748 inculpaţi, de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi unităţile din subordine.

În conformitate cu dispoziţiile art. 1 din Decretul Consiliului de Stat 203/31 octombrie 1974, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa funcţionează şi câte o secţie maritimă şi fluvială unde, în anul 2011, şi-au desfăşurat activitatea 3 procurori (la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa – 1 procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa – 1 procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa – 1 procuror).

În anul 2011, procurorii care au activat în cadrul Secţiilor Maritime şi Fluviale, au avut de soluţionat un număr de 210 cauze, faţă de 213 în anul 2010.

         În perioada de referinţă, au fost soluţionate 89 cauze faţă de 68 cauze în anul 2010.

Din totalul cauzelor soluţionate, 4 au fost soluţionate prin rechizitoriu, (1 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi 3 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa), faţă de anul 2010, când nu s-a întocmit nici un rechizitoriu..

În ce priveşte operativitatea soluţionării cauzelor, se constată că 36 de cauze au fost soluţionate până la 6 luni de la data înregistrării, 23 cauze între 6 luni şi 1 an de la data sesizării, iar 30 cauze au fost soluţionate la mai mult de an de la data sesizării.

         România, ca stat membru al Uniunii Europene a continuat să dezvolte şi perfecţioneze cooperarea judiciară internaţională în materie penală prin instituţiile specializate şi abilitate în această materie.

În anul 2011, la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa activitatea de cooperare judiciară internaţională în materie penală a vizat soluţionarea unor cereri de transfer de procedură în materie penală, cereri de comisii rogatorii internaţionale, cereri de înmânare comunicare a unor acte sau hotărâri pronunţate în străinătate şi executarea mandatelor europene de arestare.

Astfel, în domeniul asistenţei judiciare internaţionale au fost înregistrate: 88 cereri privind eliberarea unui mandat european de arestare, 32 cereri privind executarea unui mandat european de arestare, 51 cereri privind asistenţa judiciară internaţională, 42 comisii rogatorii şi altele, în total 184 lucrări de acest gen, care adăugate la un număr de 13 lucrări existente la începutul perioadei, au însumat un total de 197 lucrări de soluţionat.

Dintre acestea, un număr de 81 lucrări au fost soluţionate şi 100 au fost trimise organului competent.

 În activitatea de punere în executare a mandatelor europene de arestare care vizau persoane aflate pe teritoriul României, cercetate în ţările membre ale Uniunii Europene pentru diverse infracţiuni, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa a colaborat cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa şi respectiv Tulcea, precum şi cu alte instituţii implicate în acest proces, respectiv Centrul de Cooperare Internaţională Bucureşti, Serviciul Urmăriţi din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale – I.G.P.R. Bucureşti, cu autorităţile judiciare din Italia, Franţa şi Grecia.

Astfel, în anul 2011, din numărul total de 41 cereri privind executarea unui mandat european de arestare, 32 au fost soluţionate.

O altă formă de cooperare judiciară internaţională în materie penală, a fost cea legată de soluţionarea unor cereri de comisii rogatorii internaţionale şi asistenţă judiciară internaţională în materie penală.

Astfel, la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa cu unităţile din subordine s-au înregistrat 44 cereri de comisii rogatorii internaţionale în materie penală (din care 17 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa), atât în ceea ce priveşte cereri ale autorităţilor judiciare străine către autorităţile judiciare române, cât şi ale autorităţilor judiciare române către autorităţile judiciare străine, ponderea reprezentând-o cererea autorităţilor judiciare străine şi 55 cereri de asistenţă judiciară internaţională în materie penală.

Un alt domeniu în care s-a acordat asistenţă parchetelor din subordine pe linia cooperării judiciare internaţionale în materie penală a fost acela al transferurilor de proceduri în materie penală, conform disp. art. 114 din Legea nr. 302/2004 , fiind soluţionată 1 cerere de preluare a urmăririi penale formulate de autorităţile judiciare străine.

Din analiza activităţii în cauzele cu minori pe anul 2011 desfăşurată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi parchetele din subordine, a rezultat că în perioada de referinţă au fost trimişi în judecată un număr de 165 inculpaţi minori, din care 29 în stare de arest preventiv.

         În perioada de referinţă, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi parchetele din subordine au participat la soluţionarea cauzelor penale şi civile, după cum urmează:

-         377 cauze penale judecate cu participarea procurorului şi 314 hotărâri judecătoreşti verificate în vederea exercitării căilor de atac;

-         982 cauze civile judecate cu participarea procurorului şi 976 hotărâri judecătoreşti verificate în vederea exercitării căilor de atac.

În ceea ce priveşte activitatea judiciară în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi adopţiei statistica la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa se prezintă astfel:

-         cauze judecate cu participarea procurorului – 823, din care 490 cauze privesc protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi 333 – adopţia.

Procurorii au verificat un număr de 823 hotărâri în vederea exercitării căilor de atac ( 535 privind protecţia copilului şi 288 – adopţii interne).

S-au luat de asemenea de către instanţe, măsuri de protecţie (prin hotărâri definitive), după cum urmează: 496 – plasamente, din care 43 unei familii, 219 unui asistent maternal, 52 plasamente în regim de urgenţă şi 2 supravegheri specializate.     

Referitor la încărcătura pe procuror, la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa în anul 2011 a fost un înregistrat un număr de 15.771 lucrări de soluţionat şi respectiv 1.334 dosare penale de soluţionat (activitate proprie), ceea ce reprezintă un volum de activitate deosebit de ridicat, rezultând o medie de 1.125 lucrări de soluţionat/procuror şi 190 dosare de soluţionat/procuror, fiind avut în vedere faptul că în cadrul secţiilor urmărire penală şi MF au activat 7 procurori în cursul anului 2011.

Au fost soluţionate 638 dosare şi 14.952 lucrări, rezultând o medie de 91 dosare soluţionate/procuror şi respectiv 1.125 lucrări/procuror.

La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa a fost un înregistrat un număr de 26.819 lucrări de soluţionat şi 4.658 dosare penale de soluţionat, rezultând o medie de 1.915 lucrări de soluţionat/procuror şi 389 dosare de soluţionat/procuror. Au fost soluţionate 1.470 dosare şi 23.276 lucrări, rezultând o medie de 123 dosare soluţionate/procuror (raportat la un număr de 12 procurori care au soluţionat dosare penale) şi respectiv 1.663 lucrări/procuror (raportat la un număr de 14 procurori).

La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea fost un înregistrat un număr de 5.371 lucrări de soluţionat şi 1.134 dosare penale de soluţionat, rezultând o medie de 895 lucrări de soluţionat/procuror şi 194 dosare de soluţionat/procuror. Au fost soluţionate 757 dosare şi 4.861 lucrări, rezultând o medie de 151 dosare soluţionate/procuror (raportat la un număr de 5 procurori care au soluţionat dosare penale) şi respectiv 810 lucrări/procuror (raportat la un număr de 6 procurori).

Potrivit datelor comunicate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Biroul de statistică judiciară – media naţională de dosare de soluţionat la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale a fost de 171,6 dosare/ procuror şi a celor soluţionate de 75,25 dosare / procuror.

Potrivit aceloraşi date statistice, mediile de dosare de soluţionat / soluţionate înregistrate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa şi respectiv Tulcea au fost de 332,7 / 105 şi respectiv 189 / 126,17, raportate la un număr de 14 şi respectiv 6 procurori.

Potrivit aceloraşi date statistice – media naţională de dosare de soluţionat la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii a fost de 1.347,11 dosare/ procuror şi a celor soluţionate de 458 dosare / procuror.

Subliniem faptul că Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa a înregistrat o medie de 2.152,84 dosare de soluţionat / procuror, reprezentând a 2-a poziţie, după Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj, în ceea ce priveşte încărcătura de dosare / procuror, în condiţiile în care a funcţionat, în primul semestru al anului 2011, cu 50% din schema de procurori, situându-se, ca şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea peste media naţională la ambii indicatori.

La nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, activitate proprie, procentul de operativitate pentru anul 2011 a fost de 55%, Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea cu unităţile locale – 48%, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa (activitate proprie) – 68%, iar la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa cu unităţile locale - 34%.

         Din totalul cauzelor soluţionate în activitatea de supraveghere a cercetărilor penale – 27.246 cauze, 17.446 cauze au fost soluţionate în primele 6 luni de la sesizare, ceea ce reprezintă 65%, 3.866 cauze în peste 1 an de la sesizare (14%) şi 1.485 cauze în peste 2 ani de la sesizare (5,5%).

La urmărire penală proprie, din 3.653 cauze de soluţionat au fost soluţionate 1.787 cauze (49%). Din acestea 789 cauze au fost soluţionate în primele 6 luni de la sesizare (45%), 423 cauze în peste 1 an de la sesizare şi 213 cauze în peste 2 ani de la sesizare.

La sfârşitul anului 2011 au rămas 24.844 cauze nesoluţionate cu autori cunoscuţi şi 37.076 cauze cu A.N., dintr-un total de 97.376 cauze de soluţionat.

Numărul mare de dosare soluţionate peste 6 luni de la prima sesizare, precum şi a celor rămase în lucru la sfârşitul anului, de asemenea mai vechi de 6 luni, se datorează unor cauze obiective (număr redus de procurori, scheme incomplete, volum mare de lucrări, fluctuaţie de personal), dar şi unor cauze subiective care ţin în principal de organizarea activităţii din partea conducătorilor de parchet, a fiecărui procuror în parte, folosirea eficientă a timpului de lucru, analizarea cu maximă răspundere a dispunerii unor mijloace de probă – în special expertizele – doar acolo unde se impune etc.

În scopul diminuării numărului de dosare vechi aflat pe rolul parchetelor din subordine, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa a preluat cu respectarea dispoziţiilor procedurale penale 333 dosare, din care au fost soluţionate 148, în 10 dintre acestea dispunându-se soluţii de trimitere în judecată.

De asemenea, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa a preluat un număr de 913 cauze, din care au fost soluţionate 460 (68 prin rechizitoriu), iar Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea a preluat 579 cauze, din care au fost soluţionate 509 (60 prin rechizitoriu).

         În anul 2011 eforturile procurorilor, au fost îndreptate spre reducerea duratei de soluţionare a cauzelor şi îmbunătăţirea acestui indicator, astfel încât durata de rămânere a unui dosar în sistem să scadă, iar părţile implicate, fie să-şi poată valorifica drepturile, fie să-şi clarifice situaţia judiciară într-o perioadă de timp rezonabilă.       

În anul 2011 nu au survenit modificări legislative care să influenţeze activitatea parchetelor.

Au fost constatate însă consecinţe generate de intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010, ce s-au repercutat asupra volumului de activitate al secţiilor de urmărire penală şi judiciară de la parchetele de pe lângă tribunale şi respectiv Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

   Astfel, modificarea competenţei de soluţionare a cauzelor cu obiect evaziune fiscală prev. de art. 9 din Legea 241/2005, din sarcina parchetelor de pe lângă judecătorii în competenţa parchetelor de pe lângă tribunale, a determinat o creştere a volumului cauzelor de soluţionat (de la 2.491 în 2010 la 3.013 în 2011) şi a celor soluţionate în materia evaziunii fiscale (de la 348 în 2010, la 723 în 2011).

De asemenea, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010, competenţa efectuării cercetărilor penale în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute de Legea 656/2002, precum şi cele pentru infracţiunile privind protecţia muncii a revenit organelor de poliţie, împrejurare ce a determinat degrevarea parţială a procurorilor şi posibilitatea coordonării de către aceştia a activităţilor desfăşurate de lucrătorii de poliţie.

Trebuie precizat şi faptul că trecerea competenţei de cercetare a cauzelor cu obiect infracţiuni la protecţia drepturilor intelectuale de la parchetele de pe lângă tribunale la parchetele de pe lângă judecătorii a avut drept urmare creşterea volumului de activitate a acestor unităţi de parchet.

Accesul opiniei publice la informaţiile de interes public s–a realizat în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa numai prin Biroul de informare publică şi relaţii cu presa, răspunsurile fiind întocmite prompt în acord cu Ghidul privind informaţiile publice înaintat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Biroul de informare publică şi relaţii cu presa.

Şi în anul 2011 a existat o preocupare constantă a parchetului pentru asigurarea transparenţei instituţiei în activităţile de informare şi transmitere a informaţiei din domeniul de activitate al magistraţilor procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

Astfel, la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, dar şi a unităţilor subordonate, au fost înregistrate un număr de 384 de solicitări de informaţii de interes public din partea justiţiabililor, din acestea fiind admise 337. Se constată o creştere a numărului de solicitări transmise prin fax sau e-mail, ceea ce corespunde unui sistem de comunicare rapid, modern şi eficient.

Conform Legii 544/2001, jurnaliştii sunt acreditaţi de instituţie în scopul relatării activităţilor curente ale parchetului, dar şi a celorlalte aspecte care prezintă interes pentru opinia publică, la un moment dat.

Pentru sporirea transparenţei actului de justiţie, la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, dar şi a unităţilor subordonate s-a realizat actualizarea site-ului, iar pe pagina de internet s-a asigurat publicarea tuturor comunicatelor de presă referitor la activitatea proprie în cauzele penale care au suscitat un anumit interes pentru opinia publică.

O activitate importantă a Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa a fost cea privind organizarea, în data de 25 octombrie 2011, a manifestării dedicată „Zile uşilor deschise”, eveniment cu prilejul căruia a fost marcată „Ziua europeană a Justiţiei Civile”.

Cu ocazia acestui eveniment, la sediile parchetelor din judeţele Constanţa şi Tulcea au fost adresate invitaţii tuturor celor interesaţi de activitatea procurorilor, iar această activitate a fost privită pozitiv de către studenţi, grupuri de cetăţeni şi reprezentanţi ai mass-media cărora le-au fost furnizate informaţii despre activitatea de urmărire penală şi judiciar specifică fiecărui parchet, în raport de competenţa materială şi după calitatea persoanei.

Rolul mass-media în societate a devenit unul foarte important.

Relaţia unei instituţii sau persoane publice cu presa trebuie să se construiască în aşa fel încât informaţia difuzată să devină publică în legătură cu acea instituţie şi să provină în mod direct din interiorul instituţiei. O relaţie bună cu mass-media conduce la realizarea unei comunicări şi informări corecte şi eficiente a opiniei publice.

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, dar şi din cadrul unităţilor subordonate, a realizat o comunicare normală şi reală cu reprezentanţii mass-mediei, astfel că, prin intermediul purtătorilor de cuvânt de la nivelul fiecărui unităţi de parchet, s-a realizat zilnic sau ori de câte ori a fost nevoie, furnizarea de informaţii ziariştilor acreditaţi privitoare la activităţile mai importante din cadrul fiecărui parchet, pentru ca în final aceştia, prin toate mijloacele de informare specifice – presă, televiziune, etc. să realizeze transparenţa actului de justiţie, prin informarea completă şi corectă a opiniei publice.

 

 

CAPITOLUL III - CONCLUZII

 

 

Activitatea procurorilor din judeţele Constanţa şi Tulcea în anul 2011 s-a desfăşurat în contextul general prevăzut de Planul de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţilor din cadrul mecanismului de cooperare şi verificare a progresului realizat de România în domeniul sistemului judiciar şi a luptei împotriva corupţiei şi evaziunii fiscale în vederea realizării a unei justiţii europene, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi creşterea eficienţei justiţiei ca serviciu public.

         Indicatorii de calitate şi cantitate analizaţi în prezentul material reflectă rezultatele pozitive înregistrate de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi unităţile din subordine în anul 2011 şi confirmă linia de continuitate şi ascendenţă a demersurilor întreprinse de managerii unităţilor, dar şi de procurorii operativi.

         Din analiza activităţii pe anul 2011 se desprinde concluzia că vulnerabilitatea principală ce trebuie surmontată rămâne insuficienţa resurselor umane în condiţiile în care numărul posturilor ocupate a fost de 88 din totalul de 111.     

Procurorii, indiferent de parchetul unde funcţionează au fost preocupaţi în mod constant pentru desfăşurarea unei activităţi care să aibă drept efect creşterea gradului de încredere a justiţiabilului în actul de justiţie, respectarea drepturilor şi intereselor sale.

         S-a manifestat o preocupare permanentă pentru desfăşurarea activităţii în echipă prin angrenarea în realizarea activităţilor procedurale a personalului auxiliar de specialitate şi prin colaborarea eficientă a procurorilor cu toate instituţiile care concură la înfăptuirea actului de justiţie.

         S-a constatat o creştere a responsabilităţii fiecărui procuror în ceea ce priveşte asumarea deciziei în concordanţă cu principiul independenţei procurorului în soluţia dispusă în conformitate cu Legea de organizare judiciară.

         Se are în vedere implicarea proactivă a procurorilor în constatarea şi instrumentarea cauzelor penale având ca obiect infracţiuni de corupţie, criminalitate economico-financiară, realizarea unei coordonări eficiente a activităţii desfăşurate de organele de poliţie, angrenarea personalului auxiliar de specialitate în întocmirea actelor de procedură de mică complexitate şi gestionarea eficientă şi raţională a resurselor materiale de care va dispune parchetul în anul 2012.

         Se urmăreşte totodată consolidarea cooperării interinstituţionale, mai ales cu structurile de poliţie judiciară şi serviciile de informaţii, pentru identificarea unor soluţii viabile în vederea eficientizării activităţii de urmărire penală, dar şi pentru determinarea unor standarde de calitate a prelucrării informaţiilor transmise către procuror, în vederea valorificării operative, precum şi îmbunătăţirea percepţiei publice asupra activităţii parchetelor prin creşterea calităţii actului de justiţie şi a controlului ierarhic.

         Ca obiectiv prioritar pentru anul 2012 se înscrie şi creşterea standardelor profesionale ale procurorilor de formare şi specializare în cadrul programelor la nivel centralizat şi descentralizat, urmărindu-se prioritar implementarea Noilor Coduri penal şi de procedură penală.

         De asemenea, prioritatea de acţiune pentru anul 2012 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi unităţile subordonate o constituie eficientizarea activităţii procurorilor cu consecinţă directă creşterea indicatorilor de operativitate şi fermitate, ce se grefează pe necesitatea de restructurare a sistemului judiciar în vederea realizării unui act de justiţie dinamic, transparent, echitabil şi calitativ superior şi pe îndeplinirea funcţionalităţilor în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare, în coordonatele impuse de calitatea de procuror european.

 

          

BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ ŞI RELAŢII CU PRESA

 

 

INDICATORI STATISTICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © Copyright 2018 Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta.