RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITATII

PARCHETULUI DE PE LANGA CURTEA DE APEL CONSTANTA

PENTRU ANUL 2009


 

 

 

 

 

 

         Procurorii care îşi desfăşoară activitatea în judeţele Constanţa şi Tulcea se confruntă şi cu unele particularităţi specifice acestei zone geografice în care locuiesc 980.000 de persoane, dar unde, în perioada sezonului estival populaţia se dublează, iar numărul infracţiunilor care se comit (furturi, accidente rutiere, fapte de violenţă) creşte semnificativ.   

         Poziţionarea geografică şi caracteristica socio-administrativă a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa sunt atribute care se reflectă în mod direct în activitatea judiciară desfăşurată de procurorii din cadrul tuturor parchetelor de pe raza acestei Curţi de Apel.

În special Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa a finalizat cauzele penale instrumentate de organele de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratelor Judeţene ale Poliţiei de Frontieră Tulcea şi Constanţa, semnalându-se o creştere a fenomenului de trafic ilicit de autovehicule, precum şi de treceri ilicite de graniţă, în special de către persoane extracomunitare.

                           

În anul 2009 procurorii au avut de soluţionat un număr de 67.014 cauze (incluzând şi cauzele cu A.N.), comparativ cu 58.482 cauze în anul 2008, ceea ce înseamnă o creştere cu 8532 cauze – 12,7%.

         Au fost finalizate prin rechizitoriu un număr de 1883 dosare penale, în creştere cu 210 faţă de anul 2008, rezultând un procent de 8,7% - rechizitorii, din totalul cauzelor soluţionate.

         În anul 2009 procurorii au verificat 11.285 hotărâri judecătoreşti penale şi civile, fiind exercitate căile legale de atac faţă de 582 hotărâri judecătoreşti, apreciate ca nelegale şi netemeinice.

         Au fost judecate în aceeaşi perioadă 477 apeluri şi recursuri, din care 254 au fost admise, procentul general de admitere a apelurilor şi recursurilor fiind de 54%.

         Procurorii din circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, au soluţionat şi alte 30.254 de lucrări (plângeri, memorii, sesizări).

 

STAREA CRIMINALITĂŢII ÎN ANUL 2009

         Procurorii au dispus trimiterea în judecată a 2.425 inculpaţi, faţă de 2.101 în anul 2008 (creştere de 13,3%), din care 2.328 bărbaţi şi 97 femei.

         A fost sesizată instanţa de judecată faţă de un număr de 344 inculpaţi arestaţi preventiv, dintre aceştia un număr de 29 fiind minori.

         Din totalul inculpaţilor trimişi în judecată, 158 au fost minori, în scădere cu 26,8% faţă de perioada comparativă.

         Ponderea inculpaţilor minori trimişi în judecată din totalul inculpaţilor trimişi în judecată a fost de 6,5% faţă de 10,2% în anul 2008.

         Au fost aplicate sancţiuni cu caracter administrativ în temeiul art. 181 şi 91 din Codul penal, unui număr de 5.710 învinuiţi, în scădere cu 30% faţă de anul 2008 (8.156 învinuiţi).                  

 

Din analiza datelor statistice coroborată cu fluiditatea efectivelor de procurori înregistrată la nivelul tuturor parchetelor se constată că indicele de operativitate s-a menţinut în anul 2009 la cote procentuale superioare mediei, de remarcat fiind faptul că s-a soluţionat un număr mai mare de dosare instrumentate de organele de poliţie în termen de 6 luni de la prima sesizare.

La sfârşitul anului 2009 au rămas 39.019 poziţii neînchise, ceea ce înseamnă tot atâtea cauze rămase nesoluţionate dintr-un total de 67.014 cauze de soluţionat, 58,2% în comparaţie cu anul precedent când au rămas nesoluţionate 27.821 din totalul cauzelor. La analiza cauzelor rămase nesoluţionate s-a avut în vedere şi numărul de dosare penale cu autori necunoscuţi, respectiv 19.647, care reprezintă 29,3%.

Numărul important de dosare soluţionate peste 6 luni de la prima sesizare, precum şi a celor rămase în lucru la sfârşitul anului, de asemenea mai vechi de 6 luni, se datorează unor cauze obiective (număr redus de procurori, volum mare de activitate, instabilitate legislativă, necorelarea diverselor instituţii implicate în efectuarea actului de justiţie etc.), dar şi unor cauze subiective care ţin în principal de organizarea activităţii profesionale din partea primilor procurori, a fiecărui procuror în parte, folosirea eficientă a timpului de lucru etc.

În scopul diminuării numărului de dosare vechi aflat pe rolul parchetelor din subordine, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa a preluat cu respectarea dispoziţiilor procedurale penale 667 dosare, activitate care va continua şi în anul 2010, în scopul eficientizării activităţii de urmărire penală şi a realizării unei practici judiciare unitare.

 

În anul 2009 procurorii din cadrul secţiilor judiciare ale parchetelor din judeţele Constanţa şi Tulcea au participat în 20.632 şedinţe de judecată penale (faţă de 19.341 în anul 2008), fiind judecate 9702 cauze penale.

         Din numărul total de hotărâri penale verificate au fost exercitate căile legale de atac în 582 hotărâri penale.

         În cursul anului 2009 a fost soluţionat de instanţele de judecată un număr total de 477 apeluri şi recursuri, din care au fost admise 254, procentul de admitere fiind de 54%.             

                  

         În procesul civil, procurorii au participat în 1.791 şedinţe de judecată (faţă de 1.670 în 2008, cu 121 mai multe participări), fiind judecate – cu participarea procurorului – 1.497 cauze civile.

         Procurorii de şedinţă au manifestat rol activ pe parcursul judecării judecătoreşti, au formulat concluzii scrise în cauzele penale importante şi s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunilor de mărturie mincinoasă precum şi de presiuni asupra justiţiei şi sfidare a organelor judiciare.

         Respectarea dispoziţiilor Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor Omului şi a libertăţii fundamentale şi a jurisprudenţei CEDO, a constituit o preocupare permanentă atât în activitatea de urmărire penală, cât şi în activitatea judiciară (dreptul la un proces echitabil, soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil, respectarea drepturilor procesuale, a dreptului la apărare).

         Examinarea volumului de dosare repartizat spre soluţionare fiecărui procuror, relevă pe ansamblul unităţilor de parchet, în medie o încărcătură de 808 cauze de soluţionat/procuror.

         La nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi al parchetelor din subordinea acestuia, indicatorii statistici relevă o creştere a volumului de activitate, astfel numărul cauzelor de soluţionat a crescut de la 58.482, în anul 2008, la 67.014 în anul 2009, adică o diferenţă în plus de 8.532 cauze.

         De asemenea, se constată o îmbunătăţire evidentă a calităţii activităţii parchetelor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, îmbunătăţire reflectată în scăderea numărului soluţiilor de restituire într-un procent de 55%, precum şi în scăderea numărului de achitaţi achitaţi definitiv într-un procent de 46%.

         Calitatea actului de justiţie se reflectă şi în faptul că în anul 2009 s-a dispus o singură soluţie de achitare în temeiul disp. art. 10 lit. g, h şi e C.pr.pen.

         Sub aspectul fermităţii activităţii de urmărire penală, în special la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi a parchetelor de pe lângă tribunalele Constanţa şi Tulcea s-au remarcat creşteri ale numărului de inculpaţi trimişi în judecată atât la urmărirea penală proprie cât şi la supravegherea cercetărilor penale. Corelativ a scăzut numărul persoanelor faţă de care s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 181 Cod penal la toate unităţile de parchet din raza Curţii de Apel Constanţa.

         În ceea ce priveşte accesul opiniei publice la informaţiile de interes public acesta s-a realizat în cadrul parchetului numai prin compartimentul de specialitate. Astfel, şi în anul 2009, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 4 din Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi unităţile din subordine, a fost realizat accesul la informaţii în sensul asigurării transparenţei relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Conform dispoziţiilor procedurale în materie cetăţenii care s-au adresat compartimentului de informare publică, au solicitat documente din dosarele finalizate şi au primit copiile necesare în baza activităţilor prevăzute de art. 26 din Normele metodologice privind punctele de informare – documentare.

În anul 2009, parchetele din judeţele Constanţa şi Tulcea au înregistrat un număr de 302 solicitări de informaţii de interes public din partea justiţiabililor, dintre acestea fiind admise un număr de 289.

         Prin toate activităţile întreprinse şi specifice compartimentului de informare publică, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa a continuat procesul de reformă a sistemului judiciar privind transparenţa actului de justiţie.

         Pentru sporirea transparenţei actului de justiţie, la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au fost realizate conferinţe de presă, comunicate de presă, deschiderea paginii de internet a biroului de presă cât şi publicarea pe pagina de internet a tuturor comunicatelor de presă care au fost transmise mass-mediei.

         O activitate importantă a biroului de presă din carul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa a fost cea privind organizarea, la data de 25 octombrie 2009, a manifestării dedicată „Zilei uşilor deschise” eveniment cu prilejul căruia a fost marcată şi „Ziua Europeană a Justiţiei Civile”.

         Cu ocazia acestui eveniment la sediile parchetelor din judeţele Constanţa şi Tulcea au fost invitaţi cetăţeni, grupuri de elevi şi studenţi cărora le-au fost furnizate informaţii referitoare la aplicarea drepturilor omului în special cele ce privesc respectarea garanţiilor judiciare din cadrul fiecărui parchet.

         Acţiunea organizată a fost privită pozitiv în mass-media, sens în care au participat reprezentanţi ai presei locale şi naţionale care au surprins în imagini sau articole aspecte legate de activităţile zilnice ale procurorilor, dar şi a personalului auxiliar de specialitate din cadrul parchetului.

         Compartimentul de specialitate şi biroul de presă s-au străduit să realizeze o comunicare normală cu reprezentanţii mass-mediei astfel că prin intermediul purtătorilor de cuvânt de la nivelul fiecărui parchet s-a realizat zilnic sau ori de câte ori a fost nevoie, furnizarea de informaţii ziariştilor acreditaţi privitoare la activităţile mai importante din cadrul fiecărui parchet, pentru ca în final aceştia, prin toate mijloacele de informare specifice – presă, televiziune, să transmită opiniei publice transparenţa actului de justiţie.

                  

CONCLUZII :

         Activitatea procurorilor din judeţele Constanţa şi Tulcea în anul 2009 s-a desfăşurat în contextul general prevăzut de Planul de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţilor din cadrul mecanismului de cooperare şi verificare a progresului realizat de România în domeniul sistemului judiciar şi a luptei împotriva corupţiei în vederea realizării a unei justiţii europene, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi creşterea eficienţei justiţiei ca serviciu public.

         Eforturile procurorilor s-au circumscris rolului şi atribuţiilor Ministerului Public de protejare a intereselor minorilor, persoanelor cu handicap şi incapabililor, persoanelor dispărute şi victimelor în general, prin modul de instrumentare a dosarelor penale şi de promovare a intereselor acestora, atât în dosarele penale cât şi în cele civile.                     

Procurorii, indiferent de parchetul unde funcţionează au fost preocupaţi în mod constant pentru desfăşurarea unei activităţi care să aibă drept efect creşterea gradului de încredere a justiţiabilului în actul de justiţie, respectarea drepturilor şi intereselor sale.

         S-a manifestat o preocupare permanentă pentru desfăşurarea activităţii în echipă prin angrenarea în realizarea activităţilor procedurale a personalului auxiliar de specialitate şi prin colaborarea eficientă a procurorilor cu toate instituţiile care concură la înfăptuirea actului de justiţie.

         S-a constatat o creştere a responsabilităţii fiecărui procuror în ceea ce priveşte asumarea deciziei în concordanţă cu principiul independenţei procurorului în soluţia dispusă în conformitate cu Legea de organizare judiciară.

         Din punct de vedere calitativ activitatea parchetelor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa în anul 2009 a înregistrat creşteri calitative, dacă ne referim la numărul cauzelor achitate şi/sau restituite de instanţele de judecată, precum şi la operativitatea soluţionării acestora.

         Indicatorii statistici relevă aceste creşteri calitative în condiţiile în care efectivele de procurori au fost mult diminuate, iar numărul total de dosare penale de soluţionat a fost în continuă creştere.

         Pe fondul lipsei acute de personal s-a constatat o menţinere la aceiaşi indicatori a numărului total de dosare penale soluţionate, ceea ce dovedeşte preocuparea procurorilor de caz în soluţionarea dosarelor şi în îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie, chiar şi în condiţiile în care, în unele situaţii aceştia au trebuit să soluţioneze un număr dublu de dosare datorită funcţionării cu schemele de procurori reduse la jumătate, cum a fost situaţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa şi a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

        

 

        

PROCUROR GENERAL ,

Adina Florea

 

INDICATORI STATISTICI

 

 

 

  © Copyright 2018 Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta.