RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITATII

PARCHETULUI DE PE LANGA CURTEA DE APEL CONSTANTA

PENTRU ANUL 2007


 

 

 

 

 

 

 

                   Realizarea unui sistem judiciar independent, imparţial, credibil şi eficient, reprezintă o condiţie necesară pentru supremaţia legii şi a principiilor statului de drept. Procurorii din raza de competenţă a Curţii de Apel Constanţa, în anul 2007 au fost preocupaţi să continue şi să aprofundeze reforma sistemului judiciar 2005 – 2007, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 232/2005, urmărind:

                   - asigurarea transparenţei sistemului judiciar;

                   - îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie;

                   - sporirea eficienţei şi responsabilizarea magistraţilor procurori;

                   - garantarea accesului liber la justiţie;

                   - eficientizarea justiţiei pentru minori.

 

CAPITOLUL I

PREZENTAREA GENERALĂ A PARCHETULUI

                  

                   Procurorii care îşi desfăşoară activitatea în judeţele Constanţa şi Tulcea se confruntă şi cu unele particularităţi specifice acestei zone geografice în care locuiesc 980.000 de persoane, dar unde, în perioada sezonului estival populaţia se dublează, iar numărul infracţiunilor care se comit (furturi, accidente rutiere, fapte de violenţă) creşte semnificativ.

                   O altă particularitate o constituie natura faptelor comise şi cercetate avându-se în vedere specificul zonelor portuare, prezenţa unui număr însemnat de cetăţeni străini şi existenţa multor societăţi comerciale patronate de străini.

                   În raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa funcţionează 21 de puncte de trecere a frontierei maritime sau fluviale, terestre şi aeriene, zone în care există un potenţial criminogen ridicat în special în ceea ce priveşte traficul ilicit de mărfuri inclusiv cele contrafăcute.

                   Avându-se în vedere tocmai acest specific, la parchetele din Constanţa funcţionează Secţia Maritimă şi Fluvială, iar relaţia cu organele de cercetare penală ale Poliţiei de Frontieră şi ale Poliţiei Maritime şi Fluviale este una substanţială, complexă.

                   În circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa se află 2 parchete de tribunal şi 7 parchete locale, după cum urmează:

                   - Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, cu 4 unităţi locale: Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova;

                   - Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea, cu 3 unităţi locale: Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin.

                   Potrivit organigramei, în toată raza teritorială sunt alocate 108 posturi de procurori. Au fost ocupate efectiv în tot cursul anului 87 posturi, înregistrându-se astfel un deficit de 21 procurori (procentual 19,5%), un număr de 4 procurori fiind detaşaţi la alte unităţi (3 la C.S.M. şi 1 la Ministerul  Justiţiei).         

 

CAPITOLUL II

ANALIZA ACTIVITĂŢII PARCHETULUI – ASPECTE CANTITATIVE

 

1. VOLUMUL DE ACTIVITATE

 

                   În anul 2007 procurorii au avut de soluţionat un număr de 54.692 cauze (incluzând şi cauzele cu A.N.), comparativ cu 45.535 cauze în anul 2006, ceea ce înseamnă o creştere cu 9.157 cauze (+ 16,8%).

                   Au fost soluţionate un număr de 23.171 dosare penale, faţă de  17129 cauze în anul anterior, creşterea fiind de 26,1%.

                   Din totalul cauzelor soluţionate în anul 2007 la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa: - 2% au fost soluţionate de procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa (367 dosare), - 8,9% de procurorii de la parchetele de pe lângă tribunale (8% de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa – 1.869 dosare – şi 0,9% de Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea – 185 dosare); - 89,2% de procurorii de la unităţile locale (Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa – 40%, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia – 16,8%, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea – 16%, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia – 7,8%, Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova – 3,3%, Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag3% şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin2,3%).

                   Au fost finalizate prin rechizitoriu un număr de 1463 dosare penale, în scădere cu 13,4% faţă de anul 2006, rezultând un procent de 6,3% - rechizitorii, din totalul cauzelor soluţionate.

                   În anul 2007 procurorii au verificat 12.566 hotărâri judecătoreşti penale şi civile, fiind exercitate căile legale de atac faţă de 621 hotărâri judecătoreşti, apreciate ca nelegale şi netemeinice.

                   Au fost judecate în aceeaşi perioadă 478 apeluri şi recursuri, din care 236 au fost admise, procentul general de admitere a apelurilor şi recursurilor fiind de 50,7%, în creştere cu 4,66% faţă de perioada comparativă.

                   S-a asigurat  primirea în audienţă a cetăţenilor, dând explicaţiile necesare unui număr de 8.160 persoane, în acelaşi timp fiind soluţionate 2704 memorii şi plângeri, în creştere cu 22,2% faţă de 2006 când au fost soluţionate 2.104 memorii şi plângeri.

                   La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au fost soluţionate un număr de 128 plângeri împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată, din care 20 admise. Inastanţa de judecată a admis un număr de 3 plângeri formulate în baza art. 278/1 C.p.p.

 

2. STAREA CRIMINALITĂŢII ÎN ANUL 2007

 

                   Procurorii au dispus trimiterea în judecată a 1.870 inculpaţi, faţă de 2.277 în anul 2006 (scăderea fiind de 17,9%), din care 1.802 bărbaţi şi 68 femei.

                   Din totalul inculpaţilor trimişi în judecată, 343 au fost minori, în scădere cu 8,1% faţă de perioada comparativă.

                   Ponderea inculpaţilor minori trimişi în judecată din totalul inculpaţilor trimişi în judecată a fost de 18,3% faţă de 16,3% în anul 2006, rezultatul fiind o creştere de 2%.

                   Au fost aplicate sancţiuni cu caracter administrativ în temeiul art. 18/1 şi 91 din Codul penal, unui număr de 7.956 învinuiţi, în creştere cu 19,1% faţă de anul 2006 (6.516 învinuiţi).

                   Rata criminalităţii a fost de 208 inculpaţi trimişi în judecată la 100.000 locuitori, în scădere cu 12,2% faţă de anul 2006.

                   Dinamica stării infracţionale, pentru cele mai importante categorii de infracţiuni săvârşite în anul 2007, comparativ cu 2006:

Infracţiuni contra persoanei

În anul 2007 au fost trimişi în judecată un număr de 455 inculpaţi faţă de 310 în anul 2006, rezultând o creştere de 31,9%.

Dintre infracţiunile mai grave din cadrul acestei grupe, exemplificăm:

Infracţiunea de omor – au fost trimişi în judecată  67 inculpaţi faţă de 49 în anul 2006, în creştere cu 26,9%. Un număr de 24 inculpaţi au fost trimişi în judecată pentru fapte de omor consumat.

Infracţiunea de vătămare corporală gravă – au fost trimişi în judecată 20 inculpaţi, faţă de 31 în anul 2006 (în scădere cu 34,5%).

Infracţiunea de viol – au fost trimişi în judecată 35 inculpaţi faţă de 40 în anul 2006 (în scădere cu 12,5%).

Infracţiuni contra patrimoniului

 În total au fost trimişi în judecată 853 inculpaţi faţă de 1.359 în anul 2006, în scădere cu 37,3%.

Cu excepţia infracţiunii de delapidare, unde s-a înregistrat o creştere de 10,7%, de la 35 inculpaţi în anul 2006 la 39 inculpaţi în 2007, la celelalte infracţiuni din cadrul acestei grupe s-au înregistrat scăderi şi anume:

-         la infracţiunea de furt, cu 59,9%, de la 1.061 inculpaţi trimişi în judecată în anul 2006, la 636 inculpaţi în 2007;

-         la infracţiunea de tâlhărie, cu 62,3%, de la 207 inculpaţi în anul 2006, la 129 inculpaţi în anul 2007.

Creşteri au fost înregistrate la infracţiuni contra autorităţii, cu 13,8%, de la 26 inculpaţi trimişi în judecată în anul 2006 la 27 inculpaţi în anul 2007; infracţiunea de dare şi luare de mită de la 4 inculpaţi trimişi în judecată în anul 2006 la 7 inculpaţi în anul 2007; infracţiunea de fals, cu 11,2%, de la 15 inculpaţi în anul 2006, la 19 inculpaţi în anul 2007 şi la infracţiuni la regimul circulaţiei, cu 2,3%, de la 347 inculpaţi în anul 2006, la 355 inculpaţi în anul 2007.

Din totalul de 1.870 inculpaţi trimişi în judecată  în anul 2007, un număr de 1.323 inculpaţi au săvârşit infracţiuni care s-au soldat cu prejudicii în sumă de 14.781.110 lei faţă de 15.574.624 lei în anul 2006 (în scădere cu 5,1%).

 

3. VOLUMUL DE ACTIVITATE PE SECŢII/ALTE STRUCTURI SPECIALIZATE

 

                   La urmărire penală proprie au fost soluţionate un număr de 1.050 cauze (faţă de  838 în anul 2006), din care 147 prin rechizitoriu (faţă de 126 în perioada de comparaţie), fiind trimişi în judecată 224 inculpaţi (faţă de 167 în anul 2006).

                   Se constată astfel o creştere cu 20,2% a cauzelor soluţionate la urmărirea penală proprie, cu 14,3% a cauzelor soluţionate prin rechizitoriu şi cu 24,5% a numărului de inculpaţi trimişi în judecată.

                   Creşterea numărului de cauze soluţionate la urmărirea penală proprie  s-a înregistrat la toate unităţile şi anume:

                   La parchetele de pe raza judeţului Constanţa, 499 cauze, faţă de 467 în anul 2006 (+ 6,5%), din care 99 cu rechizitoriu, faţă de 89 în anul anterior, fiind trimişi în judecată 158 inculpaţi, faţă de 116 în perioada de referinţă.

                   La parchetele de pe raza judeţului Tulcea s-au soluţionat la urmărirea penală proprie 184 cauze faţă de 165 în anul 2006 (+ 10,4%)   din care 34 prin rechizitoriu, faţă de 32 în anul anterior, fiind trimişi în judecată 43 inculpaţi faţă de 38 în perioada comparativă.

                   Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa a înregistrat o creştere semnificativă a numărului cauzelor soluţionate la urmărirea penală proprie, cu 43,9%, de la 206 în anul 2006, la 367 în anul 2007, un număr de 14 dosare fiind finalizate prin rechizitoriu, faţă de 5 în perioada comparativă şi au fost trimişi în judecată 23 inculpaţi faţă de 13 în anul 2006.

                   Au fost soluţionate prin netrimitere în judecată un număr de 903 cauze faţă de 712 în perioada comparativă, în creştere cu 21,2% şi au rămas nesoluţionate 366 cauze faţă de 379 în anul anterior, scăderea fiind de 4,5%.

                   Au rămas în evidenţă 31 cauze cu autori necunoscuţi (22 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa şi 9 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea).

                   În activitatea de supraveghere a cercetărilor penale, în perioada analizată, procurorii au soluţionat un număr de 22.121 cauze, faţă de 16.291 în anul 2006, rezultând o creştere de 5.830 dosare, (+ 26,4%), din care 29,7% de parchetele de pe raza judeţului Constanţa şi 17,9% de parchetele de pe raza judeţului Tulcea.

                   Au fost soluţionate prin rechizitoriu 1.316 cauze faţă de 1.562 în anul 2006, în scădere cu 15,8% şi au fost trimişi în judecată 1.646 inculpaţi, faţă de 2.110 în perioada comparativă, constatându-se o scădere de 23,5%.

                   Faţă de un număr de 7.956 învinuiţi s-au aplicat prevederile art. 18/1 C.p., în creştere cu 18,1% faţă de anul 2006, când au fost sancţionaţi administrativ un număr de 6.516 persoane.

                   Au fost soluţionate prin netrimitere în judecată un număr de 20.805 cauze penale, faţă de 14.729 în anul anterior, creşterea fiind de 29,3%.

                   Au rămas nesoluţionate la sfârşitul anului 2007 un număr de 13.730 cauze faţă de 12.397 în perioada comparativă, creşterea fiind de 9,7%.

                   În evidenţă au rămas 10.445 cauze cu autori necunoscuţi aflate la organele de cercetare penală, din care 8.397 înregistrate la parchetele de pe raza judeţului Constanţa şi 2.048 la parchetele de pe raza judeţului Tulcea.

 

4. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

 

                   În anul 2007 procurorii din parchetele Constanţa şi Tulcea au acordat o atenţie sporită soluţionării cauzelor având ca obiect infracţiunile săvârşite în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.

                   În conformitate cu dispoziţiile Ordinului nr. 168 din 13 iulie 2007 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la fiecare parchet sunt desemnaţi cu caracter permanent, procurori care să acţioneze în cauzele penale din domeniul proprietăţii intelectuale, în anul analizat neexistând modificări (2 procurori la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa şi câte un procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea).

                   În anul care a trecut au fost înregistrare 353 cauze, din categoria celor la care ne referim, faţă de 559 în anul precedent. Au fost soluţionate 246 cauze, prin netrimitere în judecată, iar 3 cauze finalizate prin rechizitoriu (2 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea şi 1 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa).

 

5. VOLUMUL DE ACTIVITATE AL SECŢIILOR

MARITIME ŞI FLUVIALE

 

 

                   La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa funcţionează şi câte o secţie maritimă şi fluvială, unde îşi desfăşoară activitatea 4 procurori (la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa – 2 procurori, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa – 1 procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa – 1 procuror, care efectuează şi acte de urmărire penală şi supraveghează cercetările penale).

                   În cursul anului 2007, procurorii au avut spre soluţionare un număr total de 204 cauze penale, faţă de 208 în anul 2006.

                   Au fost soluţionate un număr de 131 cauze (113 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, 6  Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa şi 12  Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa), în creştere cu 61% faţă de perioada comparativă, când au fost soluţionate 80 cauze.

                   Operativitatea de soluţionare a cauzelor, în termenul de până la 6 luni de la data înregistrării, a fost de 83,9%.

                   Din cele 131 cauze soluţionate, 2 au fost finalizate prin rechizitoriu (1 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi 1 la Parchetul de pe lângă tribunalul Constanţa), dispunându-se trimiterea în judecată a 3 inculpaţi.

                   Faţă de un număr de 38 învinuiţi, procurorii au dispus soluţii de scoatere de sub urmărirea penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ.

                   În perioada analizată, secţiile M.F. nu au înregistrat infirmări de soluţie, redeschideri şi reluări ale urmăririi penale în dosarele soluţionate şi nici inculpaţi achitaţi de instanţele de judecată.

                   A fost înregistrată 1 cauză restituită de instanţa de judecată (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa).

 

6. VOLUMUL DE ACTIVITATE ÎN SECTORUL JUDICIAR

 

                   Participarea procurorului în procesul penal

                   În anul 2007 procurorii din compartimentul judiciar au verificat 10.842 hotărâri judecătoreşti penale în vederea exercitării căilor de atac, faţă de 13.602 hotărâri în anul 2006, rezultând o scădere de 20,3%.

                   Scăderea numărului de hotărâri judecătoreşti penale verificate s-a constatat la toate unităţile şi anume cu 4,8% la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa (1351 hotărâri faţă de 1419 în anul 2006), cu 21,6%  la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa şi parchetele locale şi cu 23,6% la Parchetul de pe lângă tribunalul Tulcea şi parchetele locale.

                   Din totalul hotărârilor verificate au fost exercitate căile legale de atac faţă de 613 hotărâri penale.

                   În cursul anului 2007 au fost soluţionate de instanţele de judecată un număr total de 473 apeluri şi recursuri, din care au fost admise 232, procentul de admitere fiind de 49%.

                   Peste medie s-a situat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, cu un procent de 64,8% (24 admise din 37 judecate) şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea cu unităţile locale – 60,5%, iar sub medie Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa şi unităţile locale, cu un procent de admitere de 45% (162 admise din 360 apeluri şi recursuri judecate).

 

                   Apelurile şi recursurile declarate de procuror împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă

                   În urma verificării hotărârilor judecătoreşti pronunţate în primă instanţă, procurorii au atacat pe calea apelului sau recursului 526 hotărâri faţă de 414 în anul 2006, în creştere cu 21,3%, din care 11 de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, 443 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa cu unităţile locale şi 72 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea cu unităţile locale.

                   Instanţele de control judiciar au soluţionat 402 apeluri şi recursuri ale procurorului, din care au fost admise 208, procentul de admitere fiind de 52% (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa – 80%, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa cu unităţile locale – 48% şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea cu unităţile locale – 69%).

 

                   Recursurile declarate de procuror împotriva hotărârilor pronunţate de instanţele de apel

                   În anul 2007 s-au declarat 87 recursuri faţă de 83 în anul 2006, creşterea fiind de 4,6% (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa – 28 recursuri, + 3,6%; Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa – 44 recursuri, + 2,3% şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea – 15 recursuri, + 13,4% faţă de perioada comparativă).

                   Instanţele de judecată au soluţionat  71 de recursuri declarate împotriva hotărârilor pronunţate de instanţele de apel, fiind admise 24 recursuri, procentul de admitere fiind de 33,8%.

                   Pe unităţi, situaţia se prezintă astfel:

Unitatea

Recursuri declarate

Recursuri judecate

Recursuri admise

Procentul de admitere

P.C.A. C/ţa

28

27

16

59,2%

P.T. Constanţa

44

32

6

18,75%

P.T. Tulcea

15

12

2

16,6%

TOTAL

87

71

24

33,8%

                   În anul 2007, au fost înregistrate doar 9 apeluri şi 10 recursuri declarate de părţi, care au fost admise şi în care se impunea ca procurorul să acţioneze. 

 

                   Participarea procurorului în procesul civil

                   În procesul civil au fost soluţionate, cu participarea procurorului, un număr de 1724 cauze civile, faţă de 2515 în anul 2006, scăderea fiind de 791 cauze, cu 31,5% (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa – 104 participări faţă de 213 în perioada comparativă, Parchetul de pe lângă tribunalul Constanţa – 1171 faţă de 1552 în anul 2006 şi Parchetul de pe lângă tribunalul Tulcea – 449 faţă de 750 în anul 2006).

                   Au fost declarate de procuror un număr de 8 apeluri şi recursuri faţă de 5 în anul 2006 (3 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi 5 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa), fiind judecate 5 apeluri şi recursuri, din care 4 admise, procentul de admitere fiind de 80%.

 

7. OPERATIVITATEA LA NIVELUL PARCHETELOR

 

Operativitatea de soluţionare a cauzelor în activitatea de urmărire penală şi supraveghere

                   Operativitatea de soluţionare a dosarelor penale, în termen de 6 luni de la prima sesizare, a fost de 77,3%  (din care 81,7% la urmărirea penală proprie şi 77,1% la supravegherea activităţii de cercetare penală).

Din totalul de 23.171 cauze soluţionate în anul 2007, un număr de 17.894 au fost finalizate într-un interval de timp de 6 luni de la prima sesizare.

Cu excepţia Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa care a înregistrat la acest indicator 62,8% şi a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa – 71,4%, celelalte unităţi din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au înregistrat procente peste media de 77,3%, remarcându-se în acest sens Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia, cu 86,5%, Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova – 85,2% şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin83,3%.

Un număr de 5.277 cauze au fost soluţionate în termen de peste 6 luni de la prima sesizare, procentul fiind de 22,8%.

La sfârşitul anului 2007 au rămas 14.096 poziţii neînchise, ceea ce înseamnă tot atâtea cauze rămase nesoluţionate dintr-un total de 54.692 cauze de soluţionat, deci s-a înregistrat un stoc de 25,77% cauze nesoluţionate.

 

8.  ÎNCĂRCĂTURA PE PROCUROR

 

                   Examinarea volumului de dosare repartizat spre soluţionare fiecărui procuror, relevă pe ansamblul unităţilor de parchet, în medie o încărcătură de 816 cauze de soluţionat/procuror (345 cauze soluţionate/procuror, din care 22 cu rechizitoriu).

                   Parchetele din judeţul Constanţa au înregistrat, în medie, câte 831 cauze de soluţionat/procuror (411 cauze soluţionate/procuror, din care 24 cu rechizitoriu), iar cele din judeţul Tulcea câte 575 cauze de soluţionat/procuror (270 cauze soluţionate/procuror, din care 21 cu rechizitoriu).

                   Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa a înregistrat 76 cauze de soluţionat/procuror (53 soluţionate/procuror, din care 2 cu rechizitoriu/procuror).

                   La secţia de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa sunt repartizaţi 3 procurori care efectuează urmărirea penală, împreună cu şeful secţiei şi procurorul general adjunct, precum şi cu cei 2 procurori de la secţia maritimă şi fluvială.

                   Sub aspectul numărului de cauze soluţionate/procuror, peste media de 345  cauze/procuror, s-au situat Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia cu 558 cauze/procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa cu 665 cauze/procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea – 463 cauze/procuror, iar sub medie, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa cu 53 cauze/procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea cu 37 cauze/procuror şi Parchetul de pe lângă tribunalul Constanţa cu 133 cauze/procuror.

                   La numărul de rechizitorii/procuror, peste media de 22 rechizitorii/procuror s-au situat Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag, cu 52 rechizitorii/procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia – 38, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia – 36, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea – 28 şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa cu 30 rechizitorii/procuror.

                   În cursul anului 2007, procurorii din circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au soluţionat un număr total de  72.457 lucrări, încărcătura pe procuror, în medie, fiind următoarea:

 

UNITATEA

Nr. procurori

Nr. total lucrări soluţionate

Media lucrări/procuror

P.C.A. Constanţa

12

5.651

470

P.Tribunalul Constanţa

19

16.267

856

P. Judecătoria Constanţa

18

22.914

1.273

P Judecătoria Medgidia

7

7.561

1.080

P Judecătoria Mangalia

5

4.150

830

Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova

3

2.083

694

Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea

7

5.293

756

Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea

8

6.523

815

Parchetul de pe lângă Judecătorias Babadag

2

1.437

719

Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin

2

1.578

789

 

9. CONCLUZII PRIVIND EVOLUŢIA INDICATORILOR STATISTICI AI ACTIVITĂŢII PARCHETELOR DIN CADRUL PARCHETLUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANŢA ÎN ANUL 2007. VULNERABILITĂŢI. MĂSURI DE REMEDIERE PROPUSE

 

                   Indicatorii statistici relevă o creştere a volumului de muncă , în special la parchetele locale, ca urmare a modificărilor legislative privind competenţa după materie.

                   Astfel, în anul 2007 au crescut cu 9.157 numărul cauzelor de soluţionat (de la 45.535 la 54.692), în procente cu 16,8%.

                   De asemenea, a crescut cu 6.042 numărul cauzelor soluţionate în anul 2007 (23.171) faţă de 17.129 cauze în anul 2006 (26,1%).

                   Parchetele de pe lângă judecătoriile din raza Curţii de Apel Constanţa au soluţionat în anul 2007, un număr de 20.750 cauze (89,2% din totalul cauzelor soluţionate) faţă de 14.489 în anul 2006 (84,6%), procentul de creştere fiind de 4,6 % faţă de perioada comparativă.

                   Creştere a numărului cauzelor soluţionate în anul 2007 a înregistrat şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, cu 16,2% (1.869 cauze faţă de 1.568 în anul 2006), iar scăderi au înregistrat Parchetul de pe lângă tribunalul Tulcea, cu 359 cauze mai puţine faţă de anul 2006 şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa cu 30,5% (367 cauze faţă de 528 soluţionate în anul 2006).

                   Instanţele de judecată au dispus soluţii definitive de achitare a 154 inculpaţi, din care 75 în baza art. 18/1 C.p, 79 în baza altui temei legal şi restituirea unui număr de 20 cauze la procuror.

                   Primii procurori, procurorul general, au dispus în 87 cauze, infirmarea ori redeschiderea urmăririi penale.

                   Situaţia pe unităţi se prezintă astfel:

Unitatea

Nr. total inculpaţi achitaţi

Nr. dosare restituite de instanţa de judecată

Nr. infirmări şi redeschideri ale urm. pen.

Total

În baza art. 18/1 C.p.

Alt temei

P.C.A. Constanţa

-

-

-

1

13

P.T. Constanţa

37

15

22

3

33

P.J. Constanţa

36

26

10

8

24

P.J. Medgidia

24

4

20

6

7

P.J. Mangalia

11

7

4

2

5

P.J. Hârşova

-

-

-

-

-

P.T. Tulcea

16

4

12

-

1

P.J. Tulcea

24

16

8

-

12

P.J. Babadag

5

3

2

-

1

P.J. Măcin

1

-

1

-

1

TOTAL

154

75

79

20

87

                  

                   Au fost identificate următoarele vulnerabilităţi:

         - scheme de procurori subdimensionate, în raport cu dispoziţiile legislative în vigoare, în special la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea;

         - calitatea actului de sesizare a instanţei de judecată întocmit de procurorul de caz;

         - control operativ curent exercitat de primii procurori cu ocazia verificării rechizitoriilor şi a materialului probator administrat;

         - modificările frecvente ale legislaţiei şi lipsa de coerenţă a acestor modificări cu consecinţe asupra imposibilităţii creării unei practici judiciare unitare;

         - necesitatea unor modificări legislative care să creeze un echilibru în ceea ce priveşte competenţa materială a parchetelor de la diferite nivele;

         - numărul mic al lucrătorilor poliţiei judiciare, mai ales la serviciile şi birourile de cercetare penală şi instabilitatea acestora, care va avea consecinţe negative în activitatea parchetelor şi în perioada următoare.

                   Pentru înlăturarea acestor deficienţe se impune luarea următoarelor măsuri:

         - completarea schemelor de procurori la parchetele cu volum mare de muncă potrivit organigramei şi suplimentarea acestora la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea, unde volumul de muncă este în continuă creştere;

         - îmbunătăţirea calităţii actelor de sesizare a instanţei de judecată printr-o analiză permanentă a tuturor probelor administrate la dosar;

         - control operativ curent mai exigent din partea primilor procurori asupra calităţii soluţiilor adoptate de procuror în cauzele soluţionate şi a motivelor invocate în căile legale de atac exercitate împotriva hotărârilor judecătoreşti apreciate ca nelegale şi netemeinice.

 

CAPITOLUL 3

ANALIZA CALITATIVĂ A ACTIVITĂŢII PARCHETULUI

 

1. EFECTELE MODIFICĂRILOR LEGISLATIVE SURVENITE ÎN CURSUL ANULUI 2007 ASUPRA ACTIVITĂŢII PARCHETULUI

                  

                   Atât în anul 2007, ca şi în 2006, au existat modificări legislative care au afectat în mod considerabil activitatea parchetelor.

                   Cea mai importantă modificare, care a avut efecte semnificative asupra activităţii parchetului, a fost intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 60/6.09.2006, prin care au fost introduse dispoziţiile alin. 41 şi 42 ale art. 209 din Codul de procedură penală, a căror formulare vagă şi imprecisă a determinat o interpretare contradictorie şi, pe cale de consecinţă, o practică neunitară.

                   De asemenea,  prin Decizia nr. 1058 din 14 noiembrie 2007 a Curţii Constituţionale au fost declarate neconstituţionale prevederile alin. 41 ale articolului 209 din Codul de procedură penală, accentuând şi mai mult divergenţele de opinii ale procurorilor în ceea ce priveşte posibilitatea preluării cauzelor de parchetele ierarhic superioare.

                   Aşa cum este cunoscut nici instanţele de judecată nu au o practică unitară în materie existând astfel posibilitatea ca unele dosare să fie restituite de la instanţă pentru că cercetarea penală a fost făcută de un organ necompetent.

                   Cum aceste modificări legislative au survenit înainte de rezolvarea problemelor de personal la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii, acestea din urmă au suportat un volum ridicat de muncă şi aşa destul de încărcat ca urmare a modificărilor intervenite prin Legea 356/2006.

                   Tot în anul 2007 au fost completate dispoziţiile cuprinse în art. 281 pct. 1 lit. b din Codul de procedură penală, în ceea ce priveşte competenţa după calitatea persoanei a Parchetelor de pe lângă Curţile de Apel.

                   Urmare acestor modificări toate dosarele în care erau cercetaţi avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti şi controlorii financiari au fost

declinate de la parchetele de pe lângă judecătorii la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, spre competentă soluţionare.

                  

2. MĂSURILE LUATE LA NIVELUL PARCHETULUI PENTRU REPARTIZAREA OBIECTIVĂ/ALEATORIE A CAUZELOR

 

La toate parchetele din judeţele Constanţa şi Tulcea a existat preocupare din partea conducătorilor de a repartiza dosarele pe criterii obiective, aleatoriu în măsura în care acest lucru a fost posibil.

                   Este de menţionat că la parchetele la care sunt încadraţi mai mulţi procurori există o specializare a acestora pe sectoare de activitate (urmărire penală, supravegherea cercetărilor, judiciar, secţie maritimă şi fluvială, proprietate intelectuală, etc) aşa încât repartizarea cauzelor se face mai întâi în funcţie de specializarea procurorului şi de încărcătura pe care acesta o are la momentul respectiv.

                   La parchetele cu un număr redus de procurori (Hârşova, Măcin, Babadag) la care funcţionează 1-2 procurori, acestora le revine sarcina de a rezolva toate lucrările de competenţa procurorului, o repartizare aleatorie nefiind posibilă.

 

4. ASPECTE PRIVIND FORMAREA CONTINUĂ A PROCURORILOR ATÂT LA NIVEL CENTRALIZAT CÂT ŞI PRIN PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALE LA NIVELUL PARCHETELOR

 

                   Pentru ca un magistrat să fie independent, imparţial, trebuie să aibă o solidă pregătire profesională. Institutul Naţional de Magistratură, stabileşte anual, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii programul, privind formarea continuă a magistraţilor în vederea asigurării unor cunoştinţe necesare pentru ca sistemul judiciar românesc să fie compatibil cu cel al statelor europene.

                   La seminariile organizate de INM, au participat, în perioada mai – noiembrie 2007, 20 de procurori, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, parchetele tribunalelor şi parchetele locale, pe probele de: cooperare judiciară în materie penală, relaţia cu mass-media, abilităţi non juridice.

                   În cadrul programului de formare continuă descentralizat organizat la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi al tribunalelor, au avut loc dezbateri, seminarii, mese rotunde. Seminariile privind teme de drept comunitar, CEDO, au fost susţinute de formatori de la INM, la sala hotelului Flamingo, din Eforie Sud.

                   Tot în cadrul programului de formare continuă a magistraţilor, a fost inclus un program realizat în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Dreptului Copilului. Au fost organizate 2 seminarii, având ca obiect principal conştientizarea importanţei drepturilor copilului, în noul cadrul legislativ, creat de pachetul de legi adoptat în anul 2004.

                   Pe lângă cele două forme de pregătire continuă şi descentralizată   s-au mai organizat seminarii de către Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la care au participat procurori.

                   În cursul anului 2007, procurorii au participat şi la seminarii internaţionale. În perioada 25 – 27 aprilie 2007, domnul procuror Cornel Boldeanu, a participat la Bruxelles, la seminarul cu tema: „Lupta împotriva criminalităţii organizate”, iar procuror Ioana Ursache de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, în perioada 10-11 mai 2007, la Paris, la seminarul cu tema „Delicvenţa juvenilă”.

                   Personalul auxiliar, a participat la cursuri de perfecţionare profesionale, organizate de Şcoala Naţională de Grefieri şi în cadrul programului de formare organizat la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi al parchetelor tribunalelor.

                   În cadrul programului PHARE 2004 „Continuarea procesului de informatizare la nivelul sistemului judiciar din România”, toţi procurorii şi personalul auxiliar, din cadrul parchetelor din raza de competenţă a Curţii de Apel Constanţa, au beneficiat de cursuri de informatică.

 

5. INDICI DE CALITATE

 

                   Indicele de restituiri

                        În anul 2007, instanţele de judecată au pronunţat 20 de hotărâri definitive de restituire, din care:

 

Unitate

Nr. cauze

Nr. inc. arestaţi

P.C.A. Constanţa

1

-

P.T. Constanţa

3

-

P.J. Constanţa

8

3

P.J. Medgidia

6

-

P.J. Mangalia

2

1

 

                   Din cele 20 cauze, în 5 cauze inculpaţii au fost trimişi în judecată în stare de arest; (3 rechizitorii au fost întocmite de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, iar 2 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia):

                   S-au apreciat imputabile 11 restituiri, din care 2 cu inculpaţi arestaţi.

                   Cauze care au condus la restituiri, reţinute imputabile:

- de ordin procedural:

                   - nepunerea în mişcare a acţiunii penale pentru infracţiunea pentru care s-a dispus trimiterea în judecată;

                   - nerespectarea dreptului la apărare;

                   - prezentarea materialului de urmărire penală după data întocmirii rechizitoriului;

                   - lipsă referate de evaluare (6 restituiri Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia);

                   - neprezentarea materialului de urmărire penală, fiind arestat în altă cauză.

 

                   Indicele de achitări definitive

                   În anul 2007, s-au înregistrat 154 inculpaţi din care 75 în baza art. 181 C.p., iar 79 în alt temei legal.

 

Nr.

Crt.

Parchetul de pe lângă

Nr.  inc.

Art. 18

Alte temei jur.

total

10/a

10/b

10/c

10/d

10/e

1.

Curtea de Apel Constanţa

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Tribunalul Constanţa

37

15

22

1

 

9

10

2

3.

Judecătoria Constanţa

36

26

10

1

-

6

3

-

4.

Judecătoria Medgidia

24

4

20

-

1

6

12

1

5.

Judecătoria Mangalia

11

7

4

-

-

3

1

-

6.

Judecătoria Hârşova

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Tribunalul Tulcea

16

4

12

-

-

8

4

-

8.

Judecătoria Tulcea

24

16

8

1

-

1

6

-

9.

Judecătoria Babadag

5

3

2

-

1

-

1

-

10.

Judecătoria Măcin

1

-

1

-

-

1

-

-

 

Total :

154

75

79

3

2

34

37

3

 

 

                        În anul 2007, s-au înregistrat 4 soluţii de achitare dispuse faţă de 5 inculpaţi arestaţi, câte un rechizitoriu al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea şi 2 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.

                   S-au apreciat că aceste achitări cu inculpaţi arestaţi nu sunt imputabile procurorilor.

                   Achitări în alt temei legal, apreciate imputabile, s-au înregistrate 8 cauze cu 9 inculpaţi.

                   Cauze care au condus la achitări:

                   - probele administrate nu au demonstrat vinovăţia inculpatului, reaua-credinţă (art. 305 lit. c din Codul de procedură penală);

                   - simpla recunoaştere a inculpatului care nu se coroborează cu alte mijloace de probă;

                   - nu se face diferenţierea între răspunderea penală, civilă sau materială. 

 

6. MĂSURI PENTRU UNIFICAREA PRACTICII JUDICIARE LUATE LA NIVELUL PARCHETULUI

 

                   În perioada de referinţă a existat preocupare pentru unificarea practicii judiciare.

                   Astfel, la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a răspuns de către unităţile de parchet din teritoriu la 126 probleme de drept puse în discuţie, întocmindu-se în acest sens referate la care s-au ataşat (când a fost cazul) şi hotărâri pronunţate de instanţele de judecată.

                   De asemenea a fost sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu probleme de drept ivite în practica judiciară referitoare la unitatea de parchet la care este restituită cauza după strămutarea judecării ei.

                  

7. APLICAREA DISPOZIŢIILOR CONVENŢIEI EUROPENE PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ASTFEL CUM SUNT INTERPRETATE ÎN JURISPRUDENŢA CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI, ÎN ACTIVITATEA PROCURORILOR DIN CADRUL PARCHETULUI

 

                   Hotărârile pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului au fost aduse la cunoştinţa procurorilor, pe măsură ce acestea au fost transmise, realizându-se de asemenea o corectă informare şi prin accesarea site-ului Ministerului Justiţiei.

                   Având în vedere practica judiciară europeană, procurorii sunt preocupaţi de a li se asigura părţilor dreptul la un proces echitabil aşa cum prevede art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, aceasta impunându-se cu atât mai mult cu cât în hotărârile pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele împotriva României această încălcare a legii a fost adesea invocată.

                   De asemenea în practica judiciară s-au invocat soluţii pronunţate în materia pedepselor accesorii prev. de art. 71 – 64 C.p. precum şi pentru respectarea termenului rezonabil de soluţionare, mai ales în cauzele cu inculpaţi arestaţi.

 

8. COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ

 

                   Îmbunătăţirea reglementărilor legale în materia cooperării judiciare internaţionale a fost prevăzută ca una dintre cele mai importante direcţii de acţiune în cadrul Planului de acţiune pentru implementarea strategiei de reformă a sistemului judiciar pentru perioada 2005 – 2007.

                   În acest context, în anul 2007 procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, au desfăşurat mai multe activităţi vizând cooperarea judiciară internaţională în materie penală.

                   Astfel, în domeniul asistenţei judiciare internaţionale, la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, au fost înregistrate 108 lucrări dintre care 9 cereri de comisii rogatorii internaţionale în materie penală; 6 cereri de comunicări acte procedurale emise de autorităţi judiciare străine în materie penală; 74 cereri de extrădare; 2 cereri de transfer de proceduri în materie penală; 8 mandate europene de arestare.

                   În acelaşi timp pe rolul Parchetul de pe lângă Curtea de Apel s-au aflat, în anul 2007, 13 dosare având ca obiect executarea mandatelor europene de extrădare; 10 dosare având ca obiect cereri de extrădare, formulate de autorităţile judiciare străine şi  1  dosar având ca obiect cerere de recunoaştere a unei hotărâri judecătoreşti  penale, emise de autorităţile judiciare din Ungaria. Toate cauzele au fost soluţionate în cursul anului 2007, cu participarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

                   S-au efectuat activităţi de asistenţă judiciară internaţională cu autorităţile judiciare din 10 state.        

 

9. ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI LA JUSTIŢIE

 

                   Având în vedere că parchetul este un serviciu public în interesul cetăţeanului, avem obligaţia unor informări corecte a opiniei publice, prin intermediul mass-media. La nivelul fiecărui parchet funcţionează Biroul de informare publică şi Biroul pentru relaţii cu presa.

                   În anul 2007, au fost înregistrate 266 solicitări de informaţii de interes public din partea justiţiabililor, fiind admise 232.

                   Soluţiile dispuse în cauzele penale sunt comunicate părţilor conform dispoziţiilor Codului de procedură penală, iar zilnic este asigurat programul de audienţe cu justiţiabilii.

                   În cursul anului 2007 au fost primiţi în audienţă 288 de justiţiabili la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

 

10. PROGRESE ÎNREGISTRATE ÎN DOMENIUL JUSTIŢIEI PENTRU MINORI ŞI A PROTECŢIEI DREPTURILOR COPILULUI

 

                   Justiţia pentru minori ocupă un loc important în Strategia de reformă a sistemului judiciar 2005 – 2007. Având în vedere exigenţele cu privire la cercetarea şi judecarea infracţiunilor săvârşite de minori şi a celor în care sunt victime a fost consolidat Serviciul pentru prevenirea delicvenţei juvenile şi ocrotirea drepturilor minorilor, activitate care conform Ordinului procurorului general nr. 229/2007, a fost preluată de Secţia resurse urmare şi documentare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

                   Prin ordin al procurorului general au fost desemnaţi procurori care efectuează urmărirea penală în cauze cu minori şi participă la judecarea cauzelor cu minori.

                   În anul 2007, au fost trimişi în judecată 180 inculpaţi minori, iar părţi vătămate minore, în aceeaşi perioadă, au fost 43.

                   Procurorii au participat în cauze civile cu minori, 1105 cauze şi au pus concluzii în 1012, iar în penal au participat în 920 cauze cu minori şi au pus concluzii în 887 cauze.

                   S-au efectuat verificări la Centrul de plasament tip familial „Micul Roterdam”, Centrul de copii abuzaţi, Centrul de plasament „Antonio” din judeţul Constanţa, având ca scop, respectarea hotărârilor judecătoreşti în cazul minorilor, ai căror părinţi au fost condamnaţi definitiv.

                   În judeţul Tulcea s-au efectuat verificări la Centrul de zi „Grădinarii” şi Centrul de plasament „Cristian”. Procurorii, au mai efectuat verificări şi la locurile de deţinere prevăzute pentru minori.

        

11. STADIUL APLICĂRII DISPOZIŢIILOR LEGII 544/2001 ŞI A DISPOZIŢIILOR LEGII 677/2001

 

În anul 2007, în conformitate cu prevederile art. 5 alin.4 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi unităţile din subordine, a fost realizat accesul la informaţii, în sensul asigurării transparenţei relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Astfel, cetăţenii care au solicitat documente din dosarele finalizate au primit de la compartimentul de specialitate copiile necesare realizându-se şi activităţile prevăzute de art. 26 din  Normele Metodologice privind punctele de informare-documentare.

Asigurarea de către instituţia publică a accesului la informaţiile de interes public s-a realizat prin compartimentul de specialitate, prin ţinerea evidenţelor atât a răspunsurilor la informaţiile solicitate cât şi a chitanţelor remise solicitanţilor.

Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă, la informaţiile de interes public – purtătorii de cuvânt de pe raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, desemnaţi să informeze mass-media au furnizat ziariştilor acreditaţi date despre activităţile mai importante din cadrul fiecărui parchet.

                   Dintre acţiunile întreprinse pentru sporirea transparenţei actului de justiţie la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au fost realizate:

-         conferinţe de presă;

-         comunicate de presă;

-         deschiderea paginii de internet a Biroului de presă;

-         publicarea pe pagina de internet a  tuturor comunicatelor de presă care au fost date şi publicităţii.

                   Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa – Biroul de presă a organizat la data de 25 octombrie 2007 manifestarea dedicată „Zilei uşilor deschise”, eveniment cu prilejul căruia a fost marcată şi „Ziua Europeană a Justiţiei Civile”.

                   Cu această ocazie, la sediile parchetelor din judeţele Constanţa şi Tulcea, au fost invitaţi cetăţeni, grupuri de elevi şi studenţi cărora le-au fost furnizate informaţii referitoare la aplicarea drepturilor omului, în special cele ce privesc respectarea garanţiilor judiciare din cadrul fiecărui parchet.

                   La manifestare, au participat reprezentanţi ai mass-media locală şi naţională, care au surprins în imagini sau articole aspecte legate de activităţile zilnice ale procurorilor şi personalului auxiliar de specialitate.

 

12. ASPECTE PRIVIND CALITATEA MANAGEMENTULUI LA NIVELUL PARCHETULUI

 

                   În cursul anului 2007, prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 44 din 22.03.2007 a fost revocat din funcţie procurorul general Marian Alexandru, începând cu data de 22.03.2007, pentru exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale, urmare controlului efectuat de inspecţia judiciară a procurorilor în perioada 14.06.2006 – 04.08.2006 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

                   Hotărârea Consiliul Superior al Magistraturii nr. 44 din 22.03.2007 a rămas definitivă şi irevocabilă prin respingerea recursului de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – secţia contencios administrativ, în octombrie 2007.

                   Conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa a fost asigurată de cei 2 procurori generali adjuncţi, Elena Vlad şi Vasile Grosu. Prin Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurorul general adjunct Elena Vlad a fost delegat pe o perioadă de 180 zile, pentru exercitarea atribuţiilor procurorului general.

                   S-a asigurat funcţionarea, în condiţiile legii, a Colegiului de conducere a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, unde s-au analizat principalele probleme ivite în activitatea parchetului.

                   S-au luat măsuri organizatorice pentru îmbunătăţirea activităţii:

                   - prin repartizarea procurorilor pe secţii în funcţie de specializarea acestora;

                   - stabilirea atribuţiilor de serviciu pentru fiecare procuror în raport de Legea 304/2007, Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, ordinul 229/2007 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

                   - efectuarea de controale tematice privind soluţionarea cu celeritate a cauzelor penale;

                   - şedinţe săptămânale cu toţi procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, tribunale şi locale ;

                   - analiza indicatorilor de calitate atât trimestrial, cât şi semestrial, cu toţi procurorii cu funcţii de conducere (numărul mare de achitări şi restituiri).

                   Se impune implicarea primilor procurori de la parchetele tribunalelor şi parchetele locale, în organizarea mai eficientă a activităţii pentru reducerea stocului de dosare mai vechi şi îmbunătăţirea indicatorilor de calitate.

 

CAPITOLUL 4

GESTIONAREA RESURSELOR

 

1. RESURSE UMANE AFLATE LA DISPOZIŢIA PARCHETULUI ÎN ANUL 2007

 

Situaţia procurorilor

                   În anul 2007, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi unităţile din raza de competenţă, s-au confruntat cu un deficit de personal. Deşi în organigramă sunt prevăzute 108 posturi de procurori, avem ocupate 87, vacante 21, iar 4 procurori sunt detaşaţi: 3 la Consiliul Superior al Magistraturii, 1 la Ministerul Justiţiei.

                   Urmare concursului organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, în lunile noiembrie - decembrie 2007, privind promovarea în funcţii de execuţie, 2 procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, au venit la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, iar de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea, 2 procurori au fost avansaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea. Observăm că prin susţinerea examenelor de promovare pe funcţii de execuţie se micşorează numărul de procurori la unităţile locale unde există şi volumul de activitate cel mai mare. Urmare ordinului nr. 2477/C din 01.10.2007 al Ministrului Justiţiei s-a mărit schema cu 1 procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa. Apreciem că se impune completarea schemei de procurori la unităţile locale, unde există şi volumul cel mai mare de lucrări prin repartizarea de absolvenţi de I.N.M. Numărul de procurori fiind redus nu se poate realiza o repartizare judicioasă, echilibrată a atribuţiilor de serviciu, aceasta afectând calitatea actului de justiţie.

                   Urmează să devină vacante 2 posturi, prin pensionarea:

                   - 1 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea, procuror Vasile Sârbu;

                   - 1 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea, procuror Marcel Palade, care au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii eliberarea din funcţie, prin pensionare.

 

                   Situaţia grefierilor şi a celorlalte categorii de personal auxiliar

                   În anul 2007, unităţile de parchet locale şi tribunale s-au confruntat cu o lipsă acută de personal auxiliar, situaţie care a fost reglementată după intrarea în vigoare a Ordinului nr. 2477/C din 01.10.2007 al Ministrului Justiţiei, care a prevăzut un număr mai mare de grefieri, inclusiv grefieri arhivari. Urmare avizului dat de Consiliul Superior al Magistraturii de organizare a concursului  s-au ocupat 18 posturi de grefieri cu studii medii, 2 posturi de grefieri arhivari şi 5 posturi de conducători auto.

 

                   Pe 23.11.2007, s-a organizat concurs de promovare pe funcţia de grefier şef la secţia maritimă şi fluvială la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa.

                   În prezent există 2 posturi vacante de grefier la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa pentru care s-a solicitat aviz de organizare concurs la CSM şi un post de prim grefier la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa.

 

                   Pe data de 21 – 22.02.2007, se organizează concurs la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa pentru ocuparea celor 4 posturi vacante de grefier informatician:

                   - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa  = 1;

                   - Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa         = 2;

                   - Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea               = 1.

 

                   Departamentul economico-financiar, care are o schemă de 15 funcţionari publici, este ocupat efectiv cu 8 funcţionari publici, fiind vacante 7 posturi.

                   Există posturi vacante de consilier – economist:

                   - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa       = 3;

                   - Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa               = 2;

                   - Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea                    = 2.

 

                   Deşi s-a organizat concurs la nivelul Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa în ianuarie 2008, cu avizul Autorităţii Naţionale a Funcţionarilor Publice, s-a ocupat un singur post de consilier economic la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

                  

2. RESURSE MATERIALE AFLATE LA DISPOZIŢIA PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANŢA, ÎN ANUL 2007

 

                   În anul 2007, s-au finalizat lucrările de investiţie la sediul nou al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, fiind alocate fonduri în sumă de 1.218.744 lei, s-au continuat lucrările de reparaţii capitale şi consolidare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia, fiind alocate fonduri de 1.266.470 lei.

                   La sfârşitul anului 2007, s-au achiziţionat obiecte de inventar pentru noul sediu (mobilier, aparatură electronică, mochete, jaluzele, etc.). În anul 2008 se vor finaliza lucrările capitale la sediul din Medgidia şi vor demara lucrările pentru reparaţii capitale la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

                   În decembrie 2007 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa împreună cu Serviciul Teritorial DIICOT, s-a mutat în sediul nou de pe strada Smîrdan nr. 10 C, compus din parter şi 2 etaje, sediu modern, funcţional, care asigură condiţii optime de muncă întregului personal.

                   Urmează a se amenaja în noul sediu şi biroul de presă.

                   În dotarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa sunt 2 autoturisme vechi de peste 12 ani, care au consum mare de combustibil şi piese, datorită gradului de uzură ridicat, impunându-se reînnoirea parcului auto, cu atât mai mult cu cât toate celelalte parchete au primit autoturisme noi.

 

CAPITOLUL 5

RAPORTURILE DINTRE PARCHET ŞI CELELALTE INSTITUŢII ŞI ORGANISME, PRECUM ŞI CU SOCIETATEA CIVILĂ

 

1. RAPORTURILE CU CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

                   În anul 2007, între procurorii de la parchetele din raza de competenţă a Curţii de Apel Constanţa şi Consiliul Superior al Magistraturii au fost stabilite relaţii de respect şi colaborare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 304/2004 şi Legii 317/2004.

                   S-a remarcat preocuparea deosebită a Consiliului Superior al Magistraturii pentru îmbunătăţirea activităţii profesionale a procurorilor şi a personalului auxiliar de specialitate, sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii fiind efectiv şi deosebit pentru procurorii constănţeni. Au avut loc 2 întâlniri ale membrilor CSM cu procurorii din judeţele Constanţa şi Tulcea.

 

2. RAPORTURILE CU INSTANŢA ŞI ORGANELE DE CERCETARE PENALĂ

 

                   Raporturile dintre magistraţii procurori şi instanţele de judecată sunt raporturi profesionale bazate pe respectul legii, precum şi al deontologiei profesionale.

                   În ceea ce priveşte organele de cercetare penale, procurorii şi-au asumat rolul de conducători ai fazei de urmărire penală, ai procesului penal, implicându-se în mod real în desfăşurarea cercetărilor penale şi dinamizând activitatea organelor de poliţie judiciară.

 

3. RAPORTURILE CU BAROURILE DE AVOCAŢI ŞI CU EXPERŢII JUDICIARI

 

                   Pentru realizarea unei activităţi profesionale corespunzătoare, în ceea ce priveşte asigurarea asistenţei judiciare, lunar Baroul Constanţa comunică parchetului listele avocaţilor care asigură asistenţa juridică din oficiu, evitându-se astfel eventuale disfuncţionalităţi de comunicare.

                   Nu au fost semnalate divergenţe de opinie decât pe plan profesional între procurori şi avocaţi.

                   Referitor la modul de comunicare cu experţii judiciari, acesta se realizează în conformitate cu dispoziţiile legale, numirea experţilor efectuându-se pe baza comunicărilor puse la dispoziţie de birourile locale de expertize.

                   Au existat situaţii în care expertizele judiciare nu s-au finalizat la termenele dispuse de procurori dar nu au fost constatate întârzieri determinate de factori subiectivi.

 

4. RAPORTURILE CU MASS-MEDIA

 

                   Potrivit Legii nr. 544/2001 s-a asigurat pe întreg parcursul anului 2006 informarea societăţii civile, prin intermediul mass-media, fiind organizate zilnic conferinţe de presă. Prin intermediul acestor conferinţe au fost făcute publice informaţii referitoare la activitatea profesională, precum şi cu privire la structura parchetului şi la modificările intervenite în cadrul acesteia.

 

5. RAPORTURILE CU JUSTIŢIABILII

 

                   Pentru asigurarea informării justiţiabililor cu privire la probleme de interes general s-a organizat la sediul parchetului un punct de informare şi s-au pus la dispoziţia cetăţenilor ghiduri de informare cu privire la procedurile de sesizare a inspecţiei Consiliului Superior al Magistraturii, procedurile judiciare de urmat în situaţia unor acţiuni civile sau penale pe care cetăţenii intenţionează să le formuleze.

                   S-a organizat programul de audienţe săptămânal, program în care au fost antrenaţi, alături de cei doi procurori generali adjuncţi, şef secţii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

                   Nu s-au semnalat incidente în comunicarea cu justiţiabilii, urmărindu-se soluţionarea operativă a solicitărilor acestora, cu respectarea dispoziţiilor legale.

 

6. RAPORTURILE CU ORGANISMELE SOCIETĂŢII CIVILE

 

                   În raporturile cu alte instituţii care reprezintă societatea civilă s-a urmărit, pe parcursul desfăşurării activităţii, respectarea independenţei magistratului, precum şi a calităţii de reprezentant al puterii judecătoreşti, calitate ce defineşte activitatea magistratului procuror.

                   Nu au fost semnalate imixtiuni în activitatea parchetului de la nivelul nici unuia dintre organismele societăţii civile existente pe plan local sau central. 

 

CONCLUZII – PROPUNERI:

 

                   Pentru anul 2008, unităţile de parchet din raza teritorială a Curţii de Apel Constanţa vor urmării:

         - îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie, a indicatorilor de calitate;

         - sporirea eficienţei şi responsabilităţii procurorilor;

         - soluţionarea cu celeritate a dosarelor penale şi eliminarea stocului de dosare mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale şi 1 an de la prima sesizare;

         - garantarea accesului liber la justiţie;

         - asigurarea transparenţei actului de justiţie;

         - unificarea practicii judiciare.

 

 

 

PROCUROR GENERAL (DELEGAT),

Elena Vlad

 

INDICATORI STATISTICI

 

 

 

 

 

 

  © Copyright 2018 Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta.